Osobnosti

Osobnosti, anglicky zvané Celebrity jsou osoby které se vyznačjí nějakými mimořádnými znalostmi, vědomostmi nebo dovednostmi, případně úspěchy a to jak ve společenském a hospodářském životě, v byznise, ve sportu, politice, literatuře či umění.

  • i
  • i
  • ihttps://www.hostovka.cz/osobnosti?usp=sharing
  • i

Osobností se ale nikdo nestane dokud si nezíská uznání a pozornost veřejnosti či medií.Bohužel ne každý kdo je označen jako osobnost se s tím co se osobností rozumí ztotožňuje protože jim toto označení bylo mnohdy dáno jen na základě momentální popularity jako je to mu například u některých zpěváků, herců a různých náhodných či módních "umělců" eventuálně kuchařských primadon.

Tituly osobnost, národní nebo zasloužilý umělec či sportovec v Česku kdysi udělovala naše rodná strana a vláda na základě speciálních kriterií, což jak předpokládám se dnes již neděje, ale nějaká kriteria by k tomu měla být obzvláště v pohostinství. Pohostinství totiž je v tomto ohledu prevít. Jednoho dne vyhlásíte někoho hoteliérem roku a než se rok s rokem sejde je pan ředitel potichoučku z té funkce odvolán a po krátkém čase působí zase jako "osobnost" někde jinde.

Nemyslím si, že hodnotitelem nebo soudcem toho kdo je osobností v pohostinství by měl být Michelin, protože ti jsou nejvýše tak na ty hvězdy, a ani to jim moc nejde, ale někdo jako je pan Jiří Řezáč, majitel stránek www.gastronews.cz, který podle mého názoru pohostisntví vůbec nerozumí, už vůbe ne. Mimo jiné, kdo mu udělil toto právo? Vždyť se na ty "osobnosti" na těch jeho stránkách podívejte. Podle jakých kritérií jim pan Řezáč toto označení přidělil? Co tomu říkají odborné organizace jako například AKC ČR, a dnes již i AHR ČR apod. Cožpak tyto organizace do toho nemají co mluvit?

Já jsem přesvědčen, že tyto organizace mají dost odborníků a kritéria podle kterých jakékoliv odborné označení či uznání by mělo být pracovníkům kteří si ho zaslouží uděleno.

Podnětem k tomuto mému příspěvku nakonec je i to, že jsem mezi "osobnostmi" proti mé vůli na stránkách www.gastronews.cz zařazen i já.

Jak vidíte z přiložené kopie mého dopisu panu Řezáčovi, tak jsem ho několikrát žádal o to, aby mě z toho seznamu vyndal, ale do dnešního dne se tak nestalo.

AMERICAN FOODSERVICE AND TRAVEL INDUSTRY CONSULTING, 6733 Camino Del Prado, Carlsbad, 92011-3310, CA, USA

e-mail: afticeuro@aol.com www.hostovka.cz

TO: Větrník, s.r.o.

Palackého náměstí 18a

621 00 Brno, Řečkovice

Czech Republic

středa, 7. května 2008

Vážený pane Řezáči,

Ve čtvrtek, 17. dubna 2008 jsem Vás přes internet žádal o vymazání ze stránek www.gastronews.cz zmínky o mé osobě, zejména z oddělení OSOBNOSTI.

Zatím se tak nestalo a proto si Vás dovoluji již podruhé požádat touto cestou.

Děkuji,

Michael Klima

Jak vidíte z popisu mé osoby v úvodu do těchto stránek tak já jsem sice hodně namyšlený, což je více méně můj trade mark, protože já nevynechám ani jdenu příležitost abych se zviditelníl, ale není to nějaký B.S.,a proto bych chtěl touto cestou zdůraznit, že se za osobnost českého pohostisnví nepovažuji a že zmínky o mé osobě oddělení OSOBNOSTI na stránkách www.gastronews.cz jsou proti mé vůli.

Michael (Mike) Klima

Příbuzné články

Přání
24. prosince 2010
ikoho se to týká
Přání
Vážení přátelé, v této předvánoční a novoroční době dostávám přání od mnoha mých přátel a známých, kteří se z různých důvodů třeba celý rok neozvali. Dostávám přání od muslimů, katolíků, buddhistů, hinduistů, židů, islámců i ateistů a mnoha jiných včetně Kwanza.
Přání, /prani
Případové studie
17. července 2008
ikoho se to týká
Případové studie
Případové studie, anglicky zvané Case Studies jsou v Americe velmi účinnou formou výuky, zejména při výuce managementu.
Případové studie, /pripradove_studie
Svoboda slova a obchodní strategie
26. června 2008
ikoho se to týká
Svoboda slova a obchodní strategie
Je vidět že tu svobodu a demokracii a obzvlástě svobou tisku si v Česku každý vykládá podle svého, jako například pan Řezáč majitel a vydavatel www.gastronews.cz
Svoboda slova a obchodní strategie, /svoboda_slova
Lesk a bída mystery shopping služeb
18. května 2008
ikoho se to týká
Lesk a bída mystery shopping služeb
Mystery shopping má v zásadě odhalit, zda zákazník v pohostinství dostává to, co mu patří. Hlavně má odhalit, zda jsou zákazníci šizeni některými zaměstnanci daného podniku.
Lesk a bída mystery shopping služeb, /mystery_shopping
Osobnosti
17. května 2008
ikoho se to týká
Osobnosti
Osobnosti, anglicky zvané Celebrity jsou osoby které se vyznačjí nějakými mimořádnými znalostmi, vědomostmi nebo dovednostmi, případně úspěchy a to jak ve společenském a hospodářském životě, v byznise, ve sportu, politice, literatuře či umění.
Osobnosti, /osobnosti
Kontrolní pokladny
21. srpna 2007
ikoho se to týká
Kontrolní pokladny
Novelou ustanovení § 39 odst. 3 zákona o správě daní, se upřesňuje povinnost všech daňových subjektů, které přijímají nebo vydávají platby v hotovosti, vést průběžně evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách slouží jako důkazní prostředek pro správné stanovení daňové povinnosti s tím, že od 1.1.2007 ta část živnostníků, která provozuje maloobchod a hostinskou činnost, bude evidenci provádět na registrační pokladně s fiskální pamětí podle ZRP.
Kontrolní pokladny, /kontrolni_pokladny
Toto se týká nás všech
3. ledna 2007
ikoho se to týká
Toto se týká nás všech
Musím ale začít omluvou všem odborným učitelům, mistrům odborného výcviku a pedagogům za to, že mnohdy generalizuji a házím je všechny do jednoho pytle.
Toto se týká nás všech, /toto_se_tyka_nas_vsech
Mom and Dad Restaurant
26. listopadu 2006
ikoho se to týká
Mom and Dad Restaurant
Již se mi na můj článek Steakgrill ozval první čtenář, který mi píše, že neví proč by mněl něco na své restauraci měnit, když mu docela dobře běží.
Mom and Dad Restaurant, /mom_and_dad_restaurant
Hnědý nos českých kuchařů
31. března 2008
ikoho se to týkáiČeská republika
Hnědý nos českých kuchařů
Vsadím se, že vám na žádné škole angličtiny neřeknou co znamená brownnosing. Dokonce to nenajdete ani v žádném slovníku idiomů. Brown nose znamená v překladu hnědý nos. Prostě když někdo někomu leze do zadku, tak má hnědý nos a nemusím vám asi říkat od čeho.
Hnědý nos českých kuchařů, /brownnosing
Restaurace zvaná diner
4. října 2007
ikoho se to týkáipřípadová studieiAmerika
Restaurace zvaná diner
Diner byly prefabrikované restaurace populární po celé Severní Americe a dokonce i v Kanadě. Restaurace byly sestaveny v dílně, a pak převezeny na zvolené místo.
Restaurace zvaná diner, /diner