Michael Klíma na téma o čem se mluví20. prosince 2009

Buffety náklady na mzdy

Náklady na mzdy jsou nezanedbatelnou položkou podnikového rozpočtu a jsou do značné míry rovněž ovlivněny jídelním lístkem a při bufetech sortimentem jídel a následně potřebou personálu a to jak ve výrobě tak i v obsluze.

sharehttps://www.hostovka.cz/buffety_naklady_na_mzdy?usp=sharing Sdílet na facebooku

Mimo přípravy potravin a jejich následného vaření, všechny ostatní funkce spojené s expedicí a presentaci jídel, mohou být vykonávány méně kvalifikovanými, a tím pádem méně placenými zaměstnanci. V Americe je toto velice přísně sledováno a zakotveno ve výrobních manuálech tudíž dochází k minimálním prostojům.

V Česku však málokterý manažer toto bere v úvahu a v mnoha případech se servisem zabývá i on sám, místo toho aby se věnoval managementu a kontrole.

Příkladem mohou být cateringové funkce jako jsou například bufety. Nechci zde hovořit o nákladech na mzdy kuchařů, protože u těch při přípravě jídel pro bufety produktivita vlastně stoupá, ale při servisu a pracích v jídelně, kdy každým zaměstnancem navíc, který není plně využit, náklady na mzdy neúnosně stoupají.

Zde je totiž potřeba se zmínit o něčem, o čem se v odborných učebnicích nikdy nemluví, a to je skutečnost, že čím více obsluhujících, tím menší podíl spropitného ze společného trónu na každého připadá. V tom ohledu by obsluhující sami měli mít zájem na tom, aby jich nebylo více, než je potřeba k zajištění kvalitního servisu.