Chování v hotelu

Hostovka jak dnes již víme, je pomyslná vysoká škola pro hosty kteří by měli vědět nejenom jak se chovat v restauracích ale i v hotelích.

Některé cestovní kanceláře své klienty poučí o tom jak se v které zemi chovat, o poplatcích které budou muset zaplatit mimo ceny zájezdu, eventuálně o obvyklém spropitném.

Dnes ale hodně lidí cestuje na "vlastní noze" a ti v moha případech neznají místní řeč, místní hotelové výrazy natožpak místní zvyklosti. Prostě většinou neznají místní "Do and do not" neboli jak se chovat aby neudělali nějaký faut pas (chybný krok).

Já jsem přesvědčen, že dnes po patnáctileté svobodě je celá řada lidí, kteří mé rady nepotřebují, ale na druhé straně jsou lidé kteří jedou někam prvně a těm některé mé rady možná přijdou vhod.

Proto se v této sekci občas seznámíme s výrazy které nám v zahraničních hotelech usnadní orientaci.

Doorman

Doorman je osoba se kterou se ve velkých zahraničních hotelech setkáte nejdříve.

Při příjezdu do hotelu, stejně tak jako při mnoha jiných příležitostech nikdy nedostanete druhou příležitost k prvému dojmu a proto ten doorman má zpravidla nějakou atraktivní uniformu takže někdy vypadá jako námořní admirál a kdyby měl na prsou medaile tak byste si ho velmi snadno spletli s nějakým ruským generálem maršálem.

Doorman, česky dveřník, jak jeho titul napovídá otevírá dveře vašeho auta a vítá vás do hotelu a pokud jste v tom hotelu někdy již byli, tak dokonce i vašim jménem.

Kdysi bylo zvykem dát tomu dveřníkovi spropitné, v tomto případě ?všimné? aby ti ostatní zaměstnanci viděli s kým mají co činit a podle toho si vás "všímali". V poslední době ale čím dále tím více lidí, obzvláště v cizině, používá kreditní karty, tudíž u sebe vůbec nenosí peníze v hotovosti takže to s těmi typy není u těch dveřníků není již tak horké.

(angl.) = zvon, případně zvonek. V některých hotelích, ještě dnes je na recepci zvonek, kterým recepční úředník upoutává pozornost vedoucího hotelových zřízenců zvaného Bell Captain.

Bell Captain

Pracovník který ve velkých hotelích je zodpovědný za bell staff má honosný titul Bell Captain. Je zodpovědný za přivítání hosta, za jeho uvedení k recepci, za přinesení jeho zavazadel do hotelové haly a za jejich odnesení do hostova pokoje a při hostově odjezdu je zodpovědný za přivezení hostových zavazadel do haly hotelu případně do hostova dopravního prostředku.

Toto je v zásadě velice jednoduchá funkce ale její důležitost si uvědomíte když do nějakého hotelu přejdete se zájezdem 50 lidí a kdy u recepce stojí již lidé ze dvou nebo třech podobných zájezdů.

Bell staff

Proto ve velkých hotelích mají tak zvaný bell staff což zahrnuje všechny hotelové zřízence jako je: dveřník (door man), bagažista (bell boy), zřízenec obsluhující výtah (liftboy), hotelový poslíček, (messenger), apod.

Bell boy

V Česku jsem se v relativně velkém hotelu setkal s tím že ti nosiči zavazadel byli bez uniformy ale Bell boy, jako každý jiný zaměstnanec v každém dobrém hotelu má zpravidla uniformu a jmenovku většinou s jeho křestním jménem.

Bell boy odnáší do hostova pokoje jeho zavazadla která uloží na zavazadlovou podložku "luggage rack" a seznámí hosta s jeho pokojem.

Zpravidla hosta seznámí s ovládáním televise, případně telefonu, ukáže mu jak se zatahují žaluzie, jak se ovládá klimatizační zařízení, na přání přinese hostovi led, apod.

Tento bell boy zpravidla očekává spropitné, což málo lidí ví, a ještě méně jich ví kolik by takové spropitné mělo být.

Většinou se to řídí počtem zavazadel ale to není pravidlem. Spíše se to řídí místními zvyklostmi a typem hotelu, prostě "In Rome do as the Romans do".