Toto se týká nás všech

Musím ale začít omluvou všem odborným učitelům, mistrům odborného výcviku a pedagogům za to, že mnohdy generalizuji a házím je všechny do jednoho pytle.

  • i
  • i
  • ihttps://www.hostovka.cz/toto_se_tyka_nas_vsech?usp=sharing
  • i

Vy jako studenti Hostovky to nevíte, ale já si velmi často stěžuji na české odborné školství protože si myslím že tam je kořen té špatné úrovně českého pohostinství, ale stejně často se opomenu zmínit o tom, že jsou pedagogové a mistři odborného výcviku kteří jsou velice obětaví a snaží se dát svým studentům jen to nejlepší odborné vzdělání.

Mnozí z nich jsou mí přátelé a těm bych se měl omluvit nejdříve, ale ti nejspíše vědí, že moje lamentování je v dobrém úmyslu.

Když se to tak vezme tak já vím, že to není v jen v těch učitelích, ale v tom archaickém pedagogickém systému, v nedostatku nových učebnic a učebních systémů a nakonec v celé společnosti a velmi často v samotných rodičích.

To ale tady nechci rozebírat protože od toho jsou povolanější.

Nicméně bych býval nikdy nečekal, že se mně některý odborný pedagog zeptá na můj názor na to, JAK MÁ VYPADAT KUCHAŘ tak jako to například jedna učitelka odborného výcviku, kterou budu nazývat XXX udělala v osobním dopise který mi poslala a který vám přikládám?

Vážený pane Klíma,obracím se na vás se žabomyším problémem učitelky odborného výcviku, která po 30 letech praxe neví, jestli sama sebe zapomněla v době totality nebo nepochopila novou dobu.

Předpokládám, že v mé pracovní náplni je abych seznámila děcka jak má být oblečen a upraven kuchař, jak se má chovat. Bohužel moje snaha často vyjde naprázdno.

Mám dosti velké problémy s úpravou našich žáků - chlapců učebního oboru kuchař, kteří nerespektují můj požadavek na upravené a ostříhané vlasy - mají dlouhé mastné vlasy, dredy a různé další úpravy. Vím, také jsem byla mladá. Přesto občas při výrobě šlehne oheň apod.Dnes si na mě jeden žáček šel stěžovat, že po něm chci, aby se ostříhal. Pan ředitel mu dal za pravdu a řekl, že škole nic není do toho jaké má žák vlasy a jak vypadá.

Prý stačí na vlasech síťka. Nemluvím o tom, že je dost firem, které takového učně na svém pracovišti nechtějí, protože dělá ostudu, když chodí po firmě takto neupraven a často ho vidí i hosté.

Prosím jestli nevíte o nějakém předpisu - kodexu nebo něčem jiném oč bych se měla opřít nebo fakt stačí jen síťka, víte do důchodu mám ještě daleko, tak pak bych musela změnit názor a pohled na svoji profesi. Inspektor školské inspekce mi vzkázal, že mám na žáky intenzivněji působit.

Já to mám do důchodu zhruba ještě 22 let a tak jen doufám, že se mi za tu dobu ještě podaří se podělit o všechny mé zkušenosti které jsem za těch 60 let praxe v tomto zatraceném oboru nashromáždi jako odborník a pedagog, ale hlavně jako host.

Já se o některé mé zkušenosti snažil podělit s kolegy na několika odborných stránkách ale otázka výchovy mladých lidí se týká nás všech hostů a vás studentů Hostovky.

Jeden český kolega mi kdysi napsal: "Neměl bys tolik psát o sobě, ale spíše že tam a tam to dělají tak a tak".

No, abych vám řekl pravdu, tak za dobu mé odborné praxe jsem osobně musel řešit všemožné problémy a tak dávám přednost případovým studiím, jako je tato, která se dá na případ paní XXX aplikovat?

Učil jsem 15 let na hotelové škole v Chicagu v Americe a mám důkazy toho že jsem byl dobrým učitelem o čemž svědčí i to, že jsem tam bez pomoci strany a vlády skončil jako ředitel.

Já ale ještě dodnes mám na té škole pověst jednoho z nejpřísnějších kantorů za což mi mí studenti dnes děkují a říkají že disciplina kterou jsem je naučil jim pomohla dosáhnou míst na kterých dnes jsou.

Tím že těm našim "děckám" jak jim říkáte, uděláme život lepší "než jsme ho měli my", tím, že za ně uděláme domácí úkoly a eventuelně diplomové práce, jim nikterak nepomůžeme, a stejně jim nepomůžeme, když jsme slepí k tomu jak se oblékají nebo jak se chovají.

My jsme měli na naši škole tak zvaný "Dress Code", který přesně vymezoval jak se studenti musí oblékat, jaké musí mít boty, že nesmí nosit šperky, nevhodný účes apod. Byla tam i stať o osobní hygieně se kterou, jsme sice problémy neměli, ale i tak se dá říci, že někteří studenti si vykládali tento dress code podle svého.

Téměř na začátku každého nového semestru někteří studenti (chlapci) přišli s jednou nebo se dvěmi náušnicemi v uších, s dlouhými vlasy a nevhodnými šperky.

Když jsem je upozornil na to, že to neodpovídá našemu Dress Code, tak mi někteří hned pohotově řekli: ?America is a free country?.

Ne že bych si kvůli tomu nechal narůst dlouhé vlasy i já, ale druhý den jsem si od manželky vypůjčil dlouhé náušnice, na krk jsem si dal korále a tak jsem přestoupil před třídu.

Každý semestr se opakovala stejná scéna. Studenti byli sice šokování, ale protože Amerika je svobodná země nikdo neřekl ani slovo.

Slovo jsem měl ale já. Sundal jsem si ty náušnice a korále a řekl jsem jim, že Amerika je sice svobodná země, ale že ta svoboda je pro každého takže oni sice mohou přijít do školy s dlouhými vlasy, s náušnicemi v uších, na pupíku nebo i na jazyku, ale že moje svoboda je v tom, že je do mé třídy prostě nepustím.

Nemusím vám asi říkat, že ani jeden si nešel nikam stěžovat a druhý den přišli všichni podle forschriftu, no a když některý pak ?omylem? přišel do třídy někdy neoholený, tak jsme ho poslal domů aby se oholil.

A pointa?

Prostě ta svoboda a demokracie kterou dnes i v Česku máme je také pro každého a proto jako hosté máme právo na to, aby nás obsluhovali a v kuchyni aby jídla připravovali zaměstnanci kteří nějaké zásady dodržují.

Mimo těch práv máme ale také nějaké povinnosti a proto máme povinnost na extrémní nedodržování daných zásad upozorňovat.No a pokud se týká těch inspektorů školní inspekce, tak těm bych vzal jejich kanceláře a vyhnal bych je do ?terénu?, aby nedodržování těch případných zásad kontrolovali.

Příbuzné články

Přání
24. prosince 2010
ikoho se to týká
Přání
Vážení přátelé, v této předvánoční a novoroční době dostávám přání od mnoha mých přátel a známých, kteří se z různých důvodů třeba celý rok neozvali. Dostávám přání od muslimů, katolíků, buddhistů, hinduistů, židů, islámců i ateistů a mnoha jiných včetně Kwanza.
Přání, /prani
Případové studie
17. července 2008
ikoho se to týká
Případové studie
Případové studie, anglicky zvané Case Studies jsou v Americe velmi účinnou formou výuky, zejména při výuce managementu.
Případové studie, /pripradove_studie
Svoboda slova a obchodní strategie
26. června 2008
ikoho se to týká
Svoboda slova a obchodní strategie
Je vidět že tu svobodu a demokracii a obzvlástě svobou tisku si v Česku každý vykládá podle svého, jako například pan Řezáč majitel a vydavatel www.gastronews.cz
Svoboda slova a obchodní strategie, /svoboda_slova
Lesk a bída mystery shopping služeb
18. května 2008
ikoho se to týká
Lesk a bída mystery shopping služeb
Mystery shopping má v zásadě odhalit, zda zákazník v pohostinství dostává to, co mu patří. Hlavně má odhalit, zda jsou zákazníci šizeni některými zaměstnanci daného podniku.
Lesk a bída mystery shopping služeb, /mystery_shopping
Osobnosti
17. května 2008
ikoho se to týká
Osobnosti
Osobnosti, anglicky zvané Celebrity jsou osoby které se vyznačjí nějakými mimořádnými znalostmi, vědomostmi nebo dovednostmi, případně úspěchy a to jak ve společenském a hospodářském životě, v byznise, ve sportu, politice, literatuře či umění.
Osobnosti, /osobnosti
Kontrolní pokladny
21. srpna 2007
ikoho se to týká
Kontrolní pokladny
Novelou ustanovení § 39 odst. 3 zákona o správě daní, se upřesňuje povinnost všech daňových subjektů, které přijímají nebo vydávají platby v hotovosti, vést průběžně evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách slouží jako důkazní prostředek pro správné stanovení daňové povinnosti s tím, že od 1.1.2007 ta část živnostníků, která provozuje maloobchod a hostinskou činnost, bude evidenci provádět na registrační pokladně s fiskální pamětí podle ZRP.
Kontrolní pokladny, /kontrolni_pokladny
Toto se týká nás všech
3. ledna 2007
ikoho se to týká
Toto se týká nás všech
Musím ale začít omluvou všem odborným učitelům, mistrům odborného výcviku a pedagogům za to, že mnohdy generalizuji a házím je všechny do jednoho pytle.
Toto se týká nás všech, /toto_se_tyka_nas_vsech
Mom and Dad Restaurant
26. listopadu 2006
ikoho se to týká
Mom and Dad Restaurant
Již se mi na můj článek Steakgrill ozval první čtenář, který mi píše, že neví proč by mněl něco na své restauraci měnit, když mu docela dobře běží.
Mom and Dad Restaurant, /mom_and_dad_restaurant
Hnědý nos českých kuchařů
31. března 2008
ikoho se to týkáiČeská republika
Hnědý nos českých kuchařů
Vsadím se, že vám na žádné škole angličtiny neřeknou co znamená brownnosing. Dokonce to nenajdete ani v žádném slovníku idiomů. Brown nose znamená v překladu hnědý nos. Prostě když někdo někomu leze do zadku, tak má hnědý nos a nemusím vám asi říkat od čeho.
Hnědý nos českých kuchařů, /brownnosing
Restaurace zvaná diner
4. října 2007
ikoho se to týkáipřípadová studieiAmerika
Restaurace zvaná diner
Diner byly prefabrikované restaurace populární po celé Severní Americe a dokonce i v Kanadě. Restaurace byly sestaveny v dílně, a pak převezeny na zvolené místo.
Restaurace zvaná diner, /diner