Michael Klíma na téma etikapárátko20. července 2005

Párátka na hraně etikety

Anglický výraz pro párátko toothpick, napovídá, že je to něco, čím by se člověk měl šťourat v zubech. Proto by se mu mělo říkat spíše šťourátko než párátko.

sharehttps://www.hostovka.cz/paratka?usp=sharing Sdílet na facebooku

Francouzi párátkům říkají cure-dent, což už je trochu logičtější, znamená to totiž péče o zuby. Ale mně ani to nepřipadá jako pravé označení.

Používání párátek ve společnosti

V někdejších učebnicích etiky je psáno, že při šťourání se v zubech si člověk bez ohledu na ostatní stolovníky, má zakrýt ústa jednou rukou. Kdo ale dnes tyto učebnice čte.

O tom, zda mít či nemít párátka na stolech se nedočte ani v učebnicích servisu ani v učebnicích společenského chování. V bontonu se o nich taktně mlčí.

Párátka v restauracích

Párátka nebo správně česky špárátka jsem jako učedník nenáviděl. Stojánky na párátka byly z různých materiálů, většinou porcelánové nebo skleněné. V takzvaných lepších restauracích byly stojánky stříbrné. Všechny se ale musely denně vyprazdňovat, pulírovat a doplňovat, a musím říci, že v tom nebyla žádná logika. Párátníky byly sice čisté, ale neptejte se, jak hygienická byla párátka po několikáté manipulaci.

Někdy byly stojánky spojené se sirníky. Povšimněte si, že se to píše s měkkým i – nejedná o sýr, ale o sirky. Puristům toto označení vadilo a navrhovali je nazývat zápalníky od správného českého slova zápalky. Někdy byla párátka také ve společném stojánku s hořčičníky, slánkami a pepřenkami.

Dnes jsou z hygienických důvodů párátka balená individuálně, někdy napuštěná vůní máty apod. V různých zemích se už ale i od toho upouští a párátko vám podají na požádání.

Když máte umělý chrup, tak párátko nepotřebujete. Říká se, že lidé, kteří se za umělý chrup stydí, požádají o párátko, aby před svými stolovníky budili dojem, že stále mají své zuby.

Jak již bylo řečeno, šťourání se v zubech u stolu není příliš estetické. Proto jsou v lepších restauracích párátka vhodně umístěna u východu z restaurace, zpravidla na pultíku hostesky. To má samozřejmě tu výhodu, že se lidé šťourají v zubech až na ulici. Někteří frajeři si pak párátko nechají mezi zuby, protože pak vypadají velice „macho“.

Existují i osobní párátka vyrobená z různých materiálů a v různých (mnohdy velice nákladných) obalech. Mají sloužit k ústní „hygieně“. Pokud ale takové párátko používáte častěji, tak se o nějaké hygieně moc mluvit nedá.