Sanitace

zatím nikdo do této sekce SANITACE nepřidal žádný příspěvek a přitom si myslím, že sanitace je největší problém při přípravě jídel nejenom doma, ale ještě více ve veřejném stravování.

Nedávno jsem viděl několik krátkých záběrů české televise při kontrole jedné čínské restaurace ve které ta hygiena byla tak špatná, že Česká obchodní inspekce za účasti hygieniků tu restauraci okamžitě zavřela.

V Americe se něčemu takovému říká: "Too little and too late", neboli že je to málo a trochu pozdě. Naskýtá se totiž otázka, co ta obchodní inspekce a ti hygienici dělali až dosud.

Na jejich omluvu musím ale říci, že tak jak je to pohostinství v České republice je bezprizorní, tak podle toho to vypadá. Při tom nesmírném množství restaurací provozovaných úplnými diletanty bez jakéhokoliv směrnic nadřízeného orgánu se nelze divit, že se to pohostinství do této situace dostalo.

Říká se sice, že HO.RE.CA. ČR, sdružení podnikatelů v pohostinství se zabývá certifikací restauračních provozů, ale i kdyby standardy nějaké certifikace byly v platnosti již dnes, tak by to bylo také trochu málo a příliš pozdě.

Když se tak na to dívám, tak musím říci, že je to další raison d' être neboli opodstatnění Hostovky.

HOSTOVKA totiž mimo jiné vám v mnohém otevře oči a ukáže vám i tu nehezkou stránku pohostinství a to nejenom v České republice nebo na Slovensku, protože jedno mi můžete věřit a sice to, že jinde to není lepší ba naopak, Ameriku nevyjímaje.

Já poměrně od útlého mládí cestuji po světě a to co jsem za tu dobu viděl, se nedá ani popsat. Fotografie má jak se říká cenu tisíce slov a tak jsem si některé otřesné případy záchodů vyfotografoval jako důkaz.

Tak zvané turecké záchody jsou podle mého nejhygieničtějšími záchody jaké vůbec jsou, ale problém je v tom, že s nějakým "čistým" tureckým záchodem jsem se nikde nesetkal.

Tak zvané venkovské záchody, anglicky zvané "outhouses" pokud jsou čisté, jsou mi sympatičtější, ale také jen pokud jsou čisté.

Říká se, že podle záchoda poznáš kultůru národa a proto také já osobně v každé restauraci, pokud možno dříve než si objednám jídla,jdu na záchod a tím si vlastně udělám obrázek o tom jak asi vypadá jejich kuchyně.

Při takových příležitostech se některé záchody vyfotografuji, ale koho už zajímají fotografie špinavých záchodů a špinavých kuchyní které od těch záchodů mnohdy nejsou k rozeznání.

Já také s oblibou dávám k lepšímu vtip o tom, že když se mně v nějaké rodině, kde ta hospodyně má smysl pro humor, se mně zeptá zda bych chtěl kávu, se ji já napřed zeptám, jestli ví jaký je rozdíl mezi hrncem na kávu a nočníkem. Podivili byste se, že většina hospodyněk řekne, že neví a v takovém případě jakoby odmítnu.

Někdy ale nemusíte chodit ani na záchod k tomu abyste si udělali obrázek o sanitaci v dané restauraci. Stačí jen vědět kde ta restaurace potraviny jako je maso a ryby nakupuje obzvláště při vašich cestách do zahraničí.

Kdybyste například viděli, jak se bourá maso v Kahýře, na Sri Lance nebo v Kazachstanu, tak by vás asi přešla chuť na maso, ale s rybami to není o mnoho lepaí.

Jak jsem již řekl, tak hygiena v některých amerických restauracích není také comme il faut, ale myslím si, že pro zlepšení hygieny v pohostinských provozů se v Americe dělá více než kdekoliv jinde.

Já vím, že mnoho lidí v pohostinství říká, že z té zatracené Ameriky nic dobrého nepřijde včetně ISOO a HACCP, ale jako studenti Hostovky můžeme být jedině rádi.

Například myšlenka ISO 9000 je velice dobrá a ušlechtilá, ale v Česku, podle toho co jsem viděl, to není zatím nic jiného než jak zaměstnat více lidí a jak na tom navíc vydělat ještě peníze.

Já jsem s ISO 9000 pracoval v několika velkých výrobních organizacích v Americe a ta certifikace stála spoustu času a spoustu peněz, ale nemohu říci, že by se ve všech případech na struktuře nebo na kvalitě poskytovaných služeb něco změnilo ? either you have it ? or you don?t, neboli buď to máte a nebo ne.

HACCP

Co je HACCP vám na stránkách hostovky dopodrobna také popisovat nebudu, nicméně jako studenti Hostovky byste měli vědět co to je.

HACCP je zkratka pro Hazard Analysis Critical Control Points.

Americký department Agrikultury a administrace drog -The United States Department of Agriculture and the Food and Drug Administration (FDA), vytvořil HACCP program který má pomoci odborníkům v pohostinském průmyslu při řešení narůstajících nároků na sanitaci a hygienu.

Jako studenti Hostovky byste také měli vědět, že základní povinností každé osoby provozující stravovací službu je zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů po celou dobu jejich použitelnosti.

K zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů z hlediska možného ohrožení zdraví spotřebitele je zákonem č. 258/2000 Sb výrobcům stanovena povinnost určit ve výrobním procesu, při skladování, přepravě, rozvozu a uvádění do oběhu, technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést potřebnou evidenci. Novými právními předpisy se výrazně změnilo chápání kontroly nad zdravotní bezpečností pokrmů z hlediska výrobce.

Zavedení vlastního kontrolního systému předchází však řada nezbytných operací, jako je určení odpovědnosti a pravomocí týkající se výroby zdravotně nezávadných pokrmů, vytvoření potřebné dokumentace, stanovení kritérií a metod k zajištění chodu a řízení těchto procesů, zajištění dostupnosti informací, měření, monitorování a analýza těchto procesů a uplatňování a neustálé aktualizování systému kritických bodů a opatření pro dosažení plánovaných výsledků.

Systém kritických bodů musí pokrývat všechny postupy výroby na daný sortiment pokrmů. Prakticky jde o seskupení pokrmů podle technologií a vytvoření systému jednotlivých částí, které na sebe navazují. Výrobní diagramy musí zachycovat všechny kroky technologického postupu od potravin až po finální výrobek - pokrm. Musí být zohledněno i nebezpečí z křížové kontaminace, která nemusí být zjistitelná z diagramu výroby.

Nejdůležitějším krokem je posouzení analýzy nebezpečí, která musí být rozpracována pro každý krok výroby. Mohou být využity metody kvalitativní nebo kvantitativní, včetně slovní analýzy na základě literárních podkladů, expertíz apod.

Základním předpokladem pro zavedení jednoduchého a funkčního systému kritických bodů je fungování principů správné výrobní a hygienické praxe při výrobě pokrmů (GMP,GHP). Je to soubor požadavků na podmínky výroby, pracovní postupy a na pracovníky provozovny. Jde o technologické postupy, specifikace surovin, technickou dokumentaci a školení pracovníků.

Principy GMP/GHP jsou v zemích EU formulovány především profesními skupinami, jde o tzv. hygienické kódy. Většinou mají charakter praktických příruček, které slouží jednotlivým výrobcům k dopracování potřebných dokumentů na konkrétní podmínky výroby a ke vzdělávání pracovníků. Příručky správné výrobní/hygienické praxe mohou být vypracovány pro subjekty charakterizované podílem velkých nebo malých výrobců pokrmů.

V současné době je k dispozici řada zdrojů, které požadavky GMP/GHP definují. Jsou to zejména zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky,zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 166 / 1999 Sb., o veterinární péči a jeho prováděcí vyhlášky. Technologické postupy, resp. principy správné výrobní praxe jsou popsány v původních oborových normách.

Uplatnění principů správné výrobní/hygienické praxe znamená důsledné dodržování popsaných technologických postupů, hygienických požadavků v dané výrobě, běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a systematické školení pracovníků.

Uplatnění principů správné výrobní/hygienické praxe znamená důsledné dodržování popsaných technologických postupů, hygienických požadavků v dané výrobě, běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a systematické školení pracovníků.

Tento systém je zejména vhodný pro gastronomické provozy, které nemají zákonnou povinnost stanovit kritické body. Mohou formou, např. provozního a sanitačního řádu a popisem technologických postupů si definovat požadavky správné výrobní/hygienické praxe v podmínkách své výroby a vytvořit tak jednoduchý kontrolní systém.

Principy správné výrobní a hygienické praxe jsou zároveň základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení již zjednodušeného systému HACCP při výrobě pokrmů.

Ovládání a udržení výrobního procesu ve standardním stavu může být dosaženo jen účelnou a pečlivou aplikací kontrolního systému, ať už formou kritických bodů nebo správnou výrobní a hygienickou praxi.

Nemyslím si, že studenti Hostovky by měli převzít kontrolu všech těch kritických bodu při provozování pohostinství, nicméně jedno krédo hostovky říká: "Informovaný host, je nejlepší host" a proto si myslím že mnozí tyto informace ocení.

Já osobně si myslím, že jedním řešením by bylo, kdyby se všechna jídla připravovala před zraky hostů v tak zvaných "Stage Kitchens" neboli jevištních kuchyních. Tato myšlenka není nic nového a takové restaurace existují již i u nás, ale zatím je to málo a trochu pozdě.

Čistota takových restaurací se dá vizuálně kontrolovat i samotnými hosty a to by měl být trend tohoto století.

 • iAutor: Michael Klíma
 • iDatum vytvoření: 25. srpna 2005

Příbuzné články


  Mýtus o bakteriích
1. května 2009
ihygiena a sanitace
Mýtus o bakteriích
Co to jsou bakterie to vám psát nebudu. Pokud to chcete znát definici, co jsou to bakterie, které jsou užitečné a které ne, tak se podívejte na internet. Chtěl bych se zde jen zmínit o jednom způsobu, jakým se bakterie množí.
Mýtus o bakteriích , /bakterie

  Mzda strachu
7. srpna 2008
ihygiena a sanitace
Mzda strachu
Již jsem se někde již zmínil, že jsem také pracoval jako Executive Chef pro společnost Marriott na letišti v Chicagu v kuchyni ve které se denně připravovalo 15-20 tisíc jídel do letadel různých leteckých společností.
Mzda strachu , /mzda_strachu

  Nikdy
12. března 2008
ihygiena a sanitace
Nikdy
Ráda bych se s vámi podělila o velice špatnou zkušenost v jedné restauraci do které mně nikdy už nikdo nedostane.
Nikdy , /nikdy

  Podávání jídel při bezpečné teplotě
30. října 2005
ihygiena a sanitace
Podávání jídel při bezpečné teplotě
Neodborné zacházení se surovinami při přípravě a hlavně s hotovými jídly je příčinou mnoha vážných onemocnění a toto si pravděpodobně uvědomují více hosté než ti kteří jídla připravují.
Podávání jídel při bezpečné teplotě , /podavani_jidel_pri_bezpecne_teplote

  Sanitace
25. srpna 2005
ihygiena a sanitace
Sanitace
zatím nikdo do této sekce SANITACE nepřidal žádný příspěvek a přitom si myslím, že sanitace je největší problém při přípravě jídel nejenom doma, ale ještě více ve veřejném stravování.
Sanitace , /sanitace

  Organizace pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky OSH
9. května 2008
ihygiena a sanitaceiEvropa
Organizace pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky OSH
Zkratkou OSH je v Evropě označena organizace pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky (European Agency for Safety and Health at Work). Pozor ale na záměnu s americkou organizací OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Organizace pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky OSH , /osh

  Omáčka bešamel a její varianty
13. ledna 2006
ijídla a jídelní lístkyiomáčkairecept
Omáčka bešamel a její varianty
Omáčku bešamel oficiálně vynalezl správce královského dvora Ludvíka XIV., markýz Louis de Béchameil de Nointel (1630–1703). Je ale více než pravděpodobné, že si Francouzi tuto omáčku přivlastnili od Italů. V Itálii byla tato omáčka již několik století před tím.
Omáčka bešamel a její varianty , /besamel

  Správná velikost porce
2. září 2006
ijídla a jídelní lístky
Správná velikost porce
Žádný úřad, instituce, strana a vláda nám dnes již nemůže diktovat, jak velké by porce měly být. Jediný, kdo určuje velikost porcí, je spotřebitel.
Správná velikost porce , /velikost_porce

  Citróny
29. srpna 2007
izbožíznalství
Citróny
Citrón, italsky limone, anglicky lemon, německy zitrone, je dnes používaný po celém světě. Jak k přípravě jídel a nápojů, tak i k jejich ozdobě.
Citróny , /citrony

  Tvorba cen
19. září 2011
ikonzulting
Tvorba cen
Vaření nezačíná nákupem, jak tvrdí náš samozvaný chef Pohlreich. vaření začíná plánem neboli jídelním lístkem. Tvorba jídelního lístku začíná zbožíznalstvím, psychologií nákupu potravin, tvorbou receptur a tvorbou cen, i když ne vždy v tomto pořadí. ale v žádném případě nějaké komediantství nestačí a je k tomu v každém případě potřeba nějaký know how.
Tvorba cen , /tvorba_cen

  Mezinárodní kuchařské tituly
24. září 2010
igastronomie
Mezinárodní kuchařské tituly
Kuchařské tituly jsou mnohdy odvozeny od takzvaných kuchyňských brigád založených Augustem Escoffierem. Také mohou mít obecnější význam v závislosti na jednotlivých kuchyňských funkcích nebo technikách.
Mezinárodní kuchařské tituly , /kucharske_tituly

  Používání klubových talířů
5. července 2007
irestaurace a servis
Používání klubových talířů
Klubové talíře jsou velké, kulaté ozdobné porcelánové, kovové, stříbrné, nebo dokonce i dřevěné talíře o průměru 30 až 33 cm. Dávají se na každé místo u stolu místo prostírání. Klubové talíře pocházejí z anglického base plates nebo service plates a ve světě jsou známy jako Platzteller (německy) anebo také Assiette de présentation (francouzsky).
Používání klubových talířů , /klubove_talire

  Krátký a dlouhý týden
18. června 2006
ipřípadová studie
Krátký a dlouhý týden
Hostovka jak název napovídá je v zásadě určena hostům nebo těm kteří se sofistikovanými hosty chtějí stát. Při této snaze se ale nevyhneme nutnosti porozumět tomu jak některé věci v tom našem pohostinství fungují.
Krátký a dlouhý týden , /kratky_a_dlouhy_tyden

  Hovězí Stroganov s hranolky
21. prosince 2005
ijídla a jídelní lístky
Hovězí Stroganov s hranolky
Se Stroganovem jsem se poprvé setkal v Moskvě kolem roku 1954. Od té doby jsem ho jedl jak v Sovětském svazu, tak i jinde ve světě. Stroganov byl vynalezen dvorním kuchařem carského dvora Sergejem Stroganovem za vlády ruské carevny Kateřiny Veliké.
Hovězí Stroganov s hranolky , /stroganov

  Druhy a příprava krabů
5. srpna 2005
ijídla a jídelní lístkyireceptikrabi
Druhy a příprava krabů
Každý krab pochází z relativně velké rodiny. Krabí samice, která byla oplodněna krabím samcem (v době, kdy byla nahá bez krunýře), po nějaké době snese několik miliónů vajíček. Tato vajíčka vytvoří oranžovou hmotu, která je přichycena ke spodnímu krunýři samice po dobu asi patnácti dnů. Poté se každé vajíčko stane volně plovoucí „lahůdkou“.
Druhy a příprava krabů , /krabi

  Steaky stupeň propečení
21. června 2009
ikuchyňské techniky
Steaky stupeň propečení
V diskuzi o tom, jak velké mají byt porce jídel a zda musíme váhu nebo hmotnost porci na jídelních lístcích uvádět, jsem se velice krátce zmínil o steacích.
Steaky stupeň propečení , /steaky_stupen_propeceni

  Význam slova banket a banketní
23. října 2008
igastronomieibanket
Význam slova banket a banketní
Banket je jeden z nejvíce (nesprávně) používaných výrazů. Pochází ze slova lavice (francouzsky la banc), na které se při společných večeřích kdysi sedávalo. Banketem dnes označujeme společné stolování při mimořádných, oficiálních nebo slavnostních příležitostech (anglicky party).
Význam slova banket a banketní , /banket

  Obloha
9. prosince 2005
ijídla a jídelní lístky
Obloha
Na téma "obloha" v české kuchyni jsem napsal v odborném tisku více než je zdrávo a přesto že to všechno bylo v dobrém úmyslu tak jsem si vlastně udělal ještě více nepřátel a to hlavně mezi kuchaři a tak jsem to více méně vzdal protože jako více takových snah to nikam nevedlo.
Obloha , /obloha

  Způsoby krájení potravin
22. července 2008
igastronomieikrájeníiČína
Způsoby krájení potravin
Důležitost krájení potravin si již uvědomoval člověk v pravěku, a to ještě před objevením ohně. Tehdy zjistil, že se mu kusy mamuta lépe jedí nakrájené na steaky.
Způsoby krájení potravin , /krajeni

  Hotovky a minutky v českých restauracích
8. června 2006
ijídla a jídelní lístkyihotovkyiminutkyiobloha
Hotovky a minutky v českých restauracích
Hotovky jsou jídla připravovaná zpravidla ve větším množství a mnohdy relativně komplikovanými a zdlouhavými technikami. Ve většině případů je vaří někdo s alespoň základními znalostmi. Hotovky jsou také připravovány z potravin, které rychlými technikami nelze zpracovat.
Hotovky a minutky v českých restauracích , /hotovky_a_minutky

  Podávání polévek
1. května 2008
ijídla a jídelní lístkyipolévky
Podávání polévek
Polévky se typicky podávají v polévkových nebo bujónových šálcích, případně na hlubokých talířích. Někdy se také podávají v takzvaných polévkových terinách, z kterých si hosté mohou podle chuti nabrat sami.
Podávání polévek , /podavani_polevek

  Dětské jídelní lístky
12. května 2006
ijídla a jídelní lístkyidětiipřípadová studie
Dětské jídelní lístky
Nepodceňujte inteligenci dětí. Některé děti, jako například moje vnoučata, chodí do restaurací možná častěji než někteří zaměstnanci v pohostinství. Byli byste překvapeni, jaké mají gastronomické znalosti.
Dětské jídelní lístky , /detske_listky

  Eighty six
28. září 2009
ico-kdy-kde
Eighty six
Pane Klímo, vy se vytahujete, že pokud se týká pohostinství, že máte odpověď na všechno a když ne, tak že si prostě něco vymyslíte. Proto bych rád věděl, jestli víte, co znamená to číslo „86“ o kterém se v jednom svém pořadu „Ano šéfe“ zmínil pan Pohlreich a řekl, že je to anglický výraz, který znamená, že když je něco, nebo někdo „na odstřel“ že se řekne „eighty six“.
Eighty six , /eighty_six

  Plody moře a krevetky
22. července 2005
ijídla a jídelní lístkyikrevetky
Plody moře a krevetky
Francouzsky Fruit de Mer, německy Meeresfrüchte, italsky Frutti di Mare. Plodům moře se někdy říká mořské ovoce, na čemž nakonec není nic špatného a každý ví čem mluvíte. Anglicky se jim říká seafood, protože když napíšete sea food, tak si lidé myslí, že jste chtěli říci see food, což by znamenalo vidět jídlo.
Plody moře a krevetky , /plody_more

  Košer
3. března 2008
igastronomie
Košer
Výrazem košer se označují jídla která podle židovských stravovacích předpisů v kodu zvaném halakah který je postaven na základech pasáží v knihách Starého Zákona Leviticus a Deureteronomy.
Košer , /koser

  Zrání hovězího masa
3. července 2008
ikuchyňské techniky
Zrání hovězího masa
Maso z čerstvě poraženého hovězího a zvěřiny není vhodné k tepelné úpravě. Takové maso musí nejdříve správně vyzrát. Pod pojmem zrání masa se normálně rozumí doba neboli počet dnů, od okamžiku poražení hovězího dobytčete, do doby, kdy je tzv. „rozbouráno“ na jateční kusy. Průměrná doba od porážky do bourání na jateční kusy je v Americe asi 7 dnů.
Zrání hovězího masa , /zrani

  Suchá jíška
9. dubna 2009
ico-kdy-kde
Suchá jíška
Naučil jsem se suchou jíšku připravovat za druhé světové války, kdy tuk byl na potravinové lístky a relativně drahý. Musím se ale přiznat, že ji někdy používám ještě dnes protože je velice „convenient“. Může se případně i ochutit, prostě má mnoho výhod.
Suchá jíška , /sucha_jiska

  Rozdíl a příprava zálivky a dresinku
13. ledna 2007
ijídla a jídelní lístky
Rozdíl a příprava zálivky a dresinku
V encyklopedickém slovníku gastronomie od Jiřího Černého, je dresink popsán jako zálivka, zpravidla studená, používaná k ochucení zeleninových ovocných nebo kombinovaných salátů. Jako studentům Hostovky by vám ale tato definice stačit neměla.
Rozdíl a příprava zálivky a dresinku , /zalivka_dresink

  Názvy jídel
16. ledna 2006
ijídla a jídelní lístky
Názvy jídel
S jídelními lístky souvisí názvy jídel.V zásadě existují dva druhy názvů jídel a to názvy klasické, chcete-li vžité, celosvětově uznávané a respektované, a názvy novodobé tvořené bez jakýchkoliv zásad.
Názvy jídel , /nazvy_jidel

  Stravovací zvyklosti
17. září 2006
igastronomie
Stravovací zvyklosti
Není vůbec pochyb o tom, že stravovací zvyklosti jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jídelní lístky.
Stravovací zvyklosti , /stravovaci_zvyklosti

  Pečení
13. dubna 2009
ikuchyňské techniky
Pečení
Pečení je prodloužená tepelná úprava potravin suchým teplem v uzavřeném prostoru zpravidla vyzařováním, prouděním nebo kondukcí tepla. Angličtina používá výraz baking pro pečení chleba nebo jiných moučných výrobků a roasting pro pečení masa, drůbeže a podobně. Běžní hosté v tom nedělají velkých rozdílů a bohužel ani někteří kuchaři, ale jako studenti Hostovky bychom ty rozdíly měli znát.
Pečení , /peceni

  Food Cost
9. dubna 2009
ikdo-kdy-kde
Food Cost
To co blábolí o food cost ve svém pořadu Ano šéfe náš samozvaný nejvyšší kuchař Zdeňek Pohlreich tomu nevěřte. Musíte si o tom něco přečíst, abyste viděli že jsou to všechno nesmysle. Pokud si to řekneme velice zjednodušeně a laicky, tak Food cost je anglický výraz pro náklady na výrobu jídel které jsou vyjádřeny v procentech v poměru k jejich prodejní ceně.
Food Cost , /food_cost

  Sotýrování
14. března 2007
ico-kdy-kde
Sotýrování
Sotýrování, anglicky sauté, od francouzského slovesa sauter, je kuchařský výraz (hantýrka) pro techniku rychlého přehazování potravin v pánvi nad intenzivním teplem, zpravidla otevřeným ohněm.
Sotýrování , /sotyrovani

  Podstata a využití aspiku
7. srpna 2006
Podstata a využití aspiku
Obecně vzato je aspik rosol, který se používá k zalévání nebo pokrývání masa, ryb, zelenin a salátů, případně k obložení studených mís. O aspicích a rosolech byla napsána celá pojednání. Obzvláště se jimi zabýval jeden z nejslavnějších gastronomů 19. století Marie-Antoine Carême.
Podstata a využití aspiku , /aspik

  Popis jídel na jídelních lístcích
29. července 2011
ijídla a jídelní lístky
Popis jídel na jídelních lístcích
Hosté nečtou jídelní lísky jako nějaký napínavý román a proto název jídla musí být krátký a jídlo musí být nějakým způsobem popsáno. Popis jídla na jídelním lístku je mnohdy důležitější než jeho název. Popis jídel úzce souvisí s jejich názvy nebo s jejich tvorbou. Nemusí to být vždy kuchař, který takové jídlo popisuje, ale musí to být někdo kdo k tomu má vlohy. Pokud nikoho mezi našimi zaměstnanci s podobnými vlohami nemáme, tak tento úkol raději zadáme nějakému odbornému konzultantovi.
Popis jídel na jídelních lístcích , /popis_jidel_na_jidelnich_listcich

  Zkratky na jídelních lístcích
23. listopadu 2005
ijídla a jídelní lístky
Zkratky na jídelních lístcích
Učit české restauratéry jak psát jídelní lístky jsem po několikaletém úsilí více méně vzdal. Založením Hostovky ale považuji za jakousi morální povinnost naučit mé studenty jak české jídelní lístky číst což je někdy jisté umění.
Zkratky na jídelních lístcích , /zkratky_na_listcich

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?