Michael Klíma na téma ikuchyňské techniky3. července 2005

Kuchyňské techniky a jídelní lístky

Hostovka není škola vaření ani škola řízení restauračních provozů. Je to Pomyslná universita pro hosty, jejíž posláním je objasnit "studentům" (hostům) některá tajemství gastronomie a pohostinského průmyslu která jim pomohou při výběru jídel. Na světových jídelních lístcích se stále ještě objevují francouzské odborné výrazy kuchyňských technologií, které jak se obávám nejsou dobře srozumitelné ani zaměstnancům v pohostinství natožpak hostům. K Těmto francouzským výrazům ale dnes přibyly i výrazy používané v jiných světových kuchyních a to většinou v jiných řečech.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/kuchynske_techniky_a_listky?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Studiem HOSTOVKY velmi rychle zjistíme, že znalost kuchařských technik, surovin a v neposlední řadě znalost kuchyňského zařízení velmi úzce souvisí Já jsem již několikrát zdůraznil, že jako hosté nemusíme sice umět vařit, ale k lepšímu porozumění jídelních lístků musíme vědět co které označení kuchařských technik znamená. V této sekci se budeme postupně zabývat kuchyňskými technikami o kterých se na jídelních lístcích běžně mluví, ale jen velmi zřídka jsou blíže objasněny. Pokud se s nějakým takovým výrazem na jídelních lístcích setkáte tak uděláte službu nejenom sobě, ale i mnoha jiným návštěvníkům restaurací kteří se stále ještě stydí zeptat pokud něco neví. M. Klima