Michael Klíma na téma ikuchyňské techniky3. července 2005

Tepelné úpravy potravin

Výrazem vaření (cooking) jsou obecně označovány všechny techniky používané v kuchyni při přípravě a úpravě potravin. V profesionálním provozování pohostinství ale označit všechny kuchařské techniky slovem vaření nestačí.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/vareni?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Vaření je náročné jak na teoretické znalosti a zručnost, tak i na odbornou praxi, dokonalou znalost potravin, potřebného náčiní, pomůcek, nového zařízení a nových technologií. Naučit se vařit předpokládá základní zručnost podobně jako naučit se zpívat, tančit nebo jezdit na kole.

i Hostovka není škola vaření, ale jako studenti Hostovky byste pro lepší orientaci v jídelních lístcích měli znát význam názvů kuchařských technik, které se na jídelních lístcích běžně objevují. Pro lepši orientaci byly kdysi tepelné úpravy potravin rozděleny do tří základních skupin:

 • vaření vlhkým teplem (moist heat cooking),
 • vaření suchým teplem (dry heat cooking)
 • vaření v tuku (cooking in fat).

Vaření vlhkým teplem

Vaření vlhkým teplem lze dále rozdělit do čtyř podskupin:

 • vaření ve vodě (boiling),
 • v páře (steaming),
 • dušení (braising) a
 • vaření ve vodní lázni (cooking in a double boiler).

Vaření suchým teplem

Pečení, je výraz, který se v češtině používá jak pro pečení pečiva, tak i pro pečení masa nebo drůbeže. Angličtina výrazem pečení (baking) označuje tepelnou přípravu chleba, moučníků, případně několika jiných potravin. Tepelná úprava masa a drůbeže se nazývá roasting.

i Jsou ale výjimky. Například přípravě kuřete obaleného strouhankou, nebo jen i moukou, se říká baking. Obdobně se výraz baking používá při přípravě masa obaleného těstem, jako je například svíčková Welington.

Do technik přípravy jídel suchým teplem spadá také:

 • úprava na grilu, na rožni, na gridlu (grilling) a
 • úprava na pánvi (pan grilling).

Vaření v tuku

Další skupina tepelné úpravy jídel jsou úpravy v tuku nebo na tuku (cooking in fat) a dá se dále rozdělit o tří podskupin.

 • Hluboké smažení (deep frying),
 • smažení na pánvi (pan frying) a
 • smažení v troubě nebo v konvektomatu.

Další techniky

Další kuchařské techniky, o kterých v některých našich učebnicích není zatím zmínka, jsou:

 • mikrovlnné vaření (microwave cooking),
 • kontaktní vaření (contact cooking),
 • vaření a okamžité zmrazování šokem (cook and chill),
 • vaření metodou sous-vide,
 • vaření z polotovarů (assembly cooking),
 • food styling,
 • stage cooking apod.