Michael Klíma na téma ikuchyňské techniky25. srpna 2005

Názvy kuchyňských technik

Hostovka není škola vaření ani škola řízení restauračních provozů.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/nazvy_kuchynskych_technik?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Je to Pomyslná universita pro hosty, jejíž posláním je objasnit "studentům" (hostům) některá tajemství gastronomie a význam některých gastronomických výrazů což jim pomůže při výběru jídel jak na našich, tak i na zahraničních jídelních lístcích na kterých se stále ještě objevují francouzské odborné výrazy kuchyňských technologií, které jak se obávám nejsou dobře srozumitelné ani zaměstnancům v pohostinství natožpak hostům.

K Těmto francouzským výrazům ale dnes přibyly i výrazy používané v jiných světových kuchyních a to většinou v jiných řečech.

Studiem HOSTOVKY velmi rychle zjistíme, že znalost kuchařských technik, surovin a v neposlední řadě znalost kuchyňského zařízení spolu velmi úzce souvisí a ze bez jejich znalosti se student Hostovky neobjejde.

Já jsem již několikrát zdůraznil, že jako hosté nemusíme sice umět vařit, ale k lepšímu porozumění jídelních lístků musíme vědět co které označení kuchařských technik znamená.

V sekci KUCHYŇSKÉ TECHNIKY se budeme postupně zabývat kuchyňskými technikami se o kterých se na jídelních lístcích běžně mluví, ale které jsou jen velmi zřídka jsou blíže objasněny.

Pokud se s nějakým takovým výrazem na jídelních lístcích setkáte tak uděláte službu nejenom sobě, ale i mnoha jiným návštěvníkům restaurací kteří se stále ještě stydí zeptat pokud něco neví, když nás na takový výraz upozorníte.