Michael Klíma na téma kdo-kdy-kde20. července 2005

Alois Krofta

Když pražský architekt Alois Krofta ve třicátých letech otevíral hotel Alcron (zkratka jeho jména), tak si jako šéfkuchaře s mezinárodní zkušeností přivezl Floriána Zimmermanna až z Nového Yorku.

sharehttps://www.hostovka.cz/alois_krofta?usp=sharing Sdílet na facebooku

Zimermann byl Čech, s několikaletou praxí ve Francii a v Americe a kdo si ho pamatujete tak víte, že nebyl žádná primadona. Zimmermann byl gentleman a podle mně měl daleko více zkušenosti s mezinárodní kuchyní než kterýkoliv z francouzských kuchařů kteří své umění ale uměli prodat lépe než on.

Od tehdejších kuchařů v ČSR se Zimmermann lišil tím, že nikdy nezvýšil hlas a který učedníky oslovoval "pane".

Architekt Krofta nejenom že dbal na personál, ale dbal i na vybavení hotelu, které na tu dobu nemělo chybu. Rovněž tak i kuchyně byla ukázkou jeho vysoké odbornosti.