Michael Klíma na téma ikdo-kdy-kdeikořeníihistorka18. listopadu 2005

Historka o novém koření

K novému koření, lépe řečeno k jeho anglickému jménu allspice se váže jedna zábavná příhoda. Ta se stala u hotelu Marriott v Chicagu na letišti.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/nove_koreni?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

V hotelu jsme připravovali tisíce jídel pro různé mezinárodní letecké společnosti. Pracovali tam většinou Mexičané, kteří nebyli sice vyučení kuchaři, ale měli již několik let praxe a někteří mluvili docela obstojně anglicky.

Když se pro nějakou zahraniční společnost mělo připravit zcela neznámé jídlo, tak jsem dal kuchařům podrobný recept v angličtině s přesným popisem jeho přípravy. Musím říci, že to většinou bez problémů zvládli.

Jednoho dne jsem přišel s novým receptem k Jessusovi (kuchař, který připravoval jídla pro první třídy). Vysvětlil jsem mu, jak jídlo připravit, a prošli jsme, zda má všechny potřebné suroviny a koření. Po jeho ubezpečení, že je mu vše jasné, jsem šel na obchůzku ostatních oddělení.

Asi po deseti minutách jsem se vrátil k Jessusovi, který měl na svém pracovním stole v takovém vysokém pojízdném kabinetu vyložené všechno koření z kuchyně. Bylo jich asi 40 a já nevěděl, co to znamená.

Vypadalo to, jako když chce Jessus tu skřínku vyčistit, a tak jsem se ho zeptal, co to vlastně dělá. Jessus mi řekl, abych neměl starosti, že přeci umí číst a že mám v tom receptu jasně napsáno, že se k jeho přípravě má použít allspice.

Nu, ukázalo se, že Jessusova angličtina přeci jenom nebyla tak dobrá. Jinak by věděl, že allspice, psáno dohromady, je nové koření. Všechno koření by se muselo napsat zvlášť jako all spice.