Michael Klíma na téma ikdo-kdy-kdeipřípadová studie4. listopadu 2005

Příběh hoteliéra Ellswortha M. Statlera

Ellsworth Statler je mnohými považován za největšího hoteliéra všech dob. Ze 13letého hotelového poslíčka se bez jakéhokoliv základního natožpak odborného vzdělání stal osobností amerického hotelového průmyslu a multimilionářem.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/ellsworth_statler?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Cesta k otevření vlastního hotelu

Ellsworth Statler se narodil v Somerset County v Pensylvánii, 26. října 1863. Jeho rodina se vystěhovala z farmy blízko Gettysburgu do Bridgeportu v Ohiu. V devíti letech Ellsworth nosil koše s uhlím ve sklárně v Bridgeportu. Po čtyřech letech se mu podařilo získat místo nočního poslíčka v hotelu McLure, což byl přední hotel ve Wheelingu.

Hotelový byznys Statlera přímo fascinoval. V patnácti letech byl povýšen na hlavního bagážistu a později na recepčního úředníka. V 16 letech byl schopen vést všechny hotelové knihy a 19 letech byl uznáván nejmenovaným hotelovým manažerem.

Poté si pronajal billiardovu místnost hotelu McLure a udělal z ní prosperující byznys. Tehdy také otevřel prodejnu vlakových jízdenek, což byla vlastně první „cestovní kancelář“ v americkém hotelu.

Následně otevřel jídelnu The Pie House v budově muzea. V té pracovala jeho matka a sestra, které tam pekly koláče.

Ve věku 31 let byl Statler připraven pro další odvážný krok a přestěhoval se do Buffala ve státě New York. V jedné kancelářské budově tam provozoval jídelnu a restauraci, kde prodával jídla typu all you can eat za 25 centů.

Později, když u příležitosti světové výstavy v St. Louis vedl provizorní 2100pokojový hotel, zjistil, že ho číšníci okrádají. Rozhodl se je nahradit atraktivně oblečenými servírkami. Tehdy to byla velká kuriozita a servírky přilákaly mnoho zákazníků. Tím si Statler vydělal tolik peněz, že si mohl dovolit otevřít svůj vlastní hotel.

Buffalo Statler Hotel

V roce 1908 Statler otevřel Buffalo Statler Hotel o kapacitě 300 pokojů s vlastní koupelnou. Přez noc se stal slavným jeho sloganem a room and a bath for a dollar and half neboli pokoj s koupelnou za půldruhého dolaru.

Ukázalo se, že Statler nebyl jen vynikajícím obchodníkem a odborníkem na markteting, ale že byl také velkým inovátorem. Stattler byl první, kdo dal do všech pokojů telefon, rádio a ranní noviny zdarma. V jeho koupelnách, kde měl zvláštní přívod ledové vody, byla velká zrcadla po celé délce kabinetu s umyvadlem. V pokojích měl vestavěné skříně s dostatečným počtem ramínek.

Statler byl ale v jistém směru podivín, a to hlavně díky jeho osobním zvykům. Tehdy byl již nepředstavitelně bohatý, ale přesto nosil laciné brýle z druhé ruky a oblékal se do levného oblečení.

Zavedl metodu kontroly nákladů, která byla akceptována jako standard v celém hotelovém průmyslu. Byl znám jako vyznavač tvrdé práce a nebylo nic neobvyklého, že svolal generální poradu na druhou hodinu ranní.

i Statler pracoval podle filozofie že život jsou služby a že dopředu se dostane jen ten, kdo dá hostu něco více, než jeho konkurenti. Trval na tom, aby každý z jeho zaměstnanců dodržoval jeho vysoké nároky.

Zdůrazňoval, že host má vždycky pravdu a od zaměstnanců vyžadoval důslednost a preciznost. Zároveň se ale o své zaměstnance dobře staral. Jeho systém penzijního zabezpečení byl v té době v Americe ojedinělý.

Statlerův hotel byl modelem pro řetězec dalších hotelů pro střední vrstvu klientely, které byly modelem pro komfortní hotely známé svojí čistotou a nízkými cenami.

Ve snaze obstát v konkurenci vynalezl "plumbing shaft" neboli instalační "stoupačku" přívodů vody a odpadů na kterou mohly být napojeny dvě koupelny sousedících pokojů čímž snížil náklady natolik, že mohl nabízet o mnoho více pokojů s privátními koupelnami a záchody.

Další rozvoj hotelového impéria

Statler pak otevřel podobné hotely v Bostonu, Cleavlandu, Detritu a Novém Yorku. Po jeho smrti v roce 1928 byly k jeho impériu přidány hotely v Pitsburgu a ve Washingtonu. Po roce 1950 byly vystavěny Statler hotely v Los Angeles, Hartfordu a Dallasu.

V roce 1950 byl hotelovým průmyslem prohlášen za největšího odborníka, který nejvíce přispěl k rozvoji amerického hotelového průmyslu. 27. října 1954 řetězec Statler koupil Conrad Hilton za $111.000.000.

Statlerovo vzdělání skončilo ve druhé třídě základní školy, ale pro vzdělání měl veliký respekt. V jeho závěti byly stanoveny podmínky pro založení Stalerovy nadace, jejíž hlavním dědicem se stala The School of Hotel Administration at Cornell University, Ithaca, N. Y.. S velkými částkami bylo pamatováno ale i na jiné školy a university.