Michael Klíma na téma ikdo-kdy-kdeihotel20. července 2005

Architekt Alois Krofta

Pražský architekt Alois Krofta si ve třicátých letech otevřel hotel Alcron. Název hotelu byl odvozen ze zkratky jeho jména. Jako šéfkuchaře si najal Floriána Zimmermanna, který měl mezinárodní zkušenosti.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/alois_krofta?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Zimermann byl Čech s několikaletou praxí ve Francii a v Americe. Kdo si ho pamatujete tak víte, že nebyl žádná primadona. Zimmermann byl gentleman a podle mě měl daleko více zkušenosti s mezinárodní kuchyní než kterýkoliv z francouzských kuchařů, kteří své umění ale uměli prodat lépe než on.

i Od tehdejších kuchařů v ČSR se Zimmermann lišil tím, že nikdy nezvýšil hlas a že všechny učedníky oslovoval „pane“.

Architekt Krofta dbal nejen na personál, ale také na vybavení hotelu. Vybavení na tehdejší dobu nemělo chybu. Stejně tak se mohl chlubit vynikající kuchyní, která byla jen další ukázkou jeho vysoké odbornosti.