Michael Klíma na téma ikdo-kdy-kdeiFrancieiosobnost7. srpna 2005

Marie-Antoine Carême

Carême byl nejenom vynikající kuchař, ale také to byl nejspíše první stylista jídla na světě. Pod svá díla se podepisoval jako Antoine Carême, ale jeho plné jméno bylo Marie-Antoine Carême. Narodil se 8. června 1784 v Paříži.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/careme?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

i Tento umělec, spisovatel, nesmírně nadaný kuchař a jeden z největších inovátorů kuchyně uvedl francouzskou gastronomii do devatenáctého století a získal francouzskému kuchařskému umění prvenství po celé Evropě.

Byl to právě Carême kdo zavedl systém do tehdejší francouzské kuchyně, popsaný v jeho knize L'Art de la Cuisine Française. Zavedl do kuchyní hygienu a kuchaře pozvedl z otroctví na stupeň umělců.

Carêmův otec, který zplodil dvacet pět dětí, se je musel snažit dostat z domu co nejrychleji. Marie-Antoine nebyl výjimkou, a tak byl ve věku osmi let vyhoštěn z domova. Musel pracovat jako pomocník v kuchyni a umývač nádobí. Nicméně tento někdejší umývač nádobí později připravoval jídla pro mnoho korunovaných evropských hlav.

Carêmův první zaměstnavatel byl slavný cukrář Bailly, pro kterého Carême vytvořil velké v té době v celé Paříži populární cukrářské kreace zvané pièces montées.

Carêmovy umělecké výtvory byly dělány z různých těst, konzervovaného ovoce, krémů, a šerbetů. Během práce pro Baillyho se naučil číst a dá se říci, že četl vše, co se mu dostalo do ruky.

i Carême byl pro mě již od útlého mládí modelem v tom smyslu, že podobně jako já nesouhlasil se vším, co četl. Rozhodl se, že jednoho dne napíše knihu popisující francouzskou kuchyni podle jeho vlastních představ. Někteří lidé věří, že jako velkému egoistovi se mu to podařilo díky darům od Boha, ale já jsem přesvědčen, že to bylo díky jeho neskonalé houževnatosti a snaze o perfektnost.

Carême byl první, kdo omezil dosud obrovská menu pouze na polévku, pečeni se zeleninou, pošírovanou rybu, pečenou drůbež, salát, zákusky a dezert. Carême byl také první, kdo začal zjednodušování jídelních lístků, ale byl to jeho velký obdivovatel [Escoffier][escoffier_auguste], kdo koncem devatenáctého století přivedl tyto zkrácené jídelní lístky do praxe.

Carêmovo jméno žije v knihách, které napsal, a v mimořádných jídlech, která vytvořil. Je uznáván jako největší kuchař všech dob a zároveň je znám také jako jeden z nejvznětlivějších. Ale když byli králové, princové a věhlasní státníci ochotni bojovat za to, aby si Carêma ve své kuchyni udrželi, tak komu záleželo na jeho vznětlivosti. Když umíral, tak se údajně posadil na posteli a zakřičel: „Zamíchejte s tím kastrolem!“