Michael Klíma na téma pohostinství3. října 2011

Supervision

Před nějakým časem jsem se ptal bývalého rektora jedné hotelové školy, proč se na českých hotelových školách učí všechny ty archaické nebo prakticky nepoužitelné předměty a přitom jedna ze základních znalostí managementu jako je supervision, se neučí.

sharehttps://www.hostovka.cz/supervision?usp=sharing Sdílet na facebooku

Odpověděl mi, že je to prostě proto, že supervision připadá studentům jako něco deklasujícího. Prostě každý chce doklad o odborném vzdělání, nějaký titul, a chce hned být manager případně vedoucí, ale nechce být dohlížitel, dozorce, kontrolor či inspektor.

V mých materiálech se s termínem „supervisor“ budete setkávat relativně často, protože dobrý supervision je první podmínkou úspěšného managementu. Já jsem totiž přesvědčen, že úspěch každého pozdějšího odborníka je v managementu, neboli v řízení, ale každý by nejdříve měl získat zkušenosti v podřízeneckém postavení, pod dohledem zkušeného mentora či supervisora.

Dnes není žádným tajemstvím, že jen velmi malé procento absolventů našich odborných či hotelových škol, přijímaných do těchto škol jen na základě zaplacení školného, nemá potřebné dovednosti a zkušenosti, které by získal praxí, a o zkušenostech supervisora, nebo manažera, ani nemluvě.

Management jak známo se může vyučovat, ale nedá se naučit. Either you have it, or you don’t!

Proto jedním ze seminářů, připravovaných nově vzniklou Asociaci Konzultantů Pohostinství ČR, bude seminář “Supervision a Managemet”, určený jak absolventům odborných škol, tak i odborníkům z praxe.