Michael Klíma na téma ipohostinství23. dubna 2009

Technologie v průmyslu v pohostinství

Technologie v globálním průmyslu pohostinství předstihla schopnosti člověka. Náše pohostinství není výjimkou.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/technologie_pohostinstvi?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Žádný futurista se v současné době neopovažuje předvídat co nám technologie a hlavně počítače přinesou v tomto století. Nicméně odborníci v pohostinství na západě se snaží na úkoly tohoto století připravit.

Prognostika, plánování, výuka a trénink, využívání nových technologií, konvenience, schopnost rychle se přizpůsobit změnám, jsou na prvních stupních žebříčku úkolů pro příští století všech velkých organizací.

Základním plánem provozu pohostinského průmyslu, o čemž se přesvědčíme studiem dalších kapitol, je jídelní lístek.

Dnešní jídelní lístek se však již nedá tvořit podle zásad stavěných na zastaralých gastronomických pravidlech. Dnešní jídelní lístek je plán veškeré činnosti podniku a jako k takovému nemůžeme k jeho tvorbě přistupovat jinak než využitím logistiky.

ZAŘÍZENÍ

Nové poznatky o hygieně a správné výživě na jedné straně přináší potřebu nových technologií a zařízení, ale na druhé gastronomii zjednodušují.

Například to aby Číňan jedl něco takového jako je hamburger nebo smažená kuřata rukou, místo hůlkami, bylo ještě před několika lety téměř nemyslitelné, a dnes jak to vypadá, zvyklosti - nezvyklosti -je to možná jediná možnost jak rychle nakrmit ty biliony stále přibývajících lidí na naší planetě.

Proto při tvorbě jídelních lístků pozorně sledujeme potřebu náčiní zařízení aby se nám nestalo, že dáme na jídelní lístek jídlo které nebudeme pak moci udělat protože nebudeme mít potřebné zařízení.

Ideální je mít při seznamu jídel plánovaných pro náš jídelní lístek kolonku s názvem potřebného zařízení a náčiní.

Logistika

Logistika v průmyslu pohostinství a cestovního ruchu je umění skloubit všechny články tohoto enormního odvětví národního hospodářství v jeden celek jehož hlavním cílem je uspokojit potřeby a přání hostů a vytvořit zasloužený předpokládaný zisk.