Michael Klíma na téma pohostinství4. května 2009

Důvody neúspěchu českých restaurací

Rychlá expanse, absolutní neodbornost většiny provozovatelů pohostinství, na život a na smrt vyhrocená konkurence, je v Česku hlavní příčinou neúspěchu mnoha restaurací. Velké procento neúspěchu je také díky a nedostatečnému počátečnímu kapitálu. Restaurace jsou pro banky velice rizikové a proto i procenta z půjček jsou vyšší.

sharehttps://www.hostovka.cz/duvody_neuspechu_ceskych_restauraci?usp=sharing Sdílet na facebooku

Některé studie ukázaly že procento bankrotů by se dalo snížit a podniky by se mohly finančně oživit, pokud by přizvaly finančně silné partnery.

Partnerství

Bylo by ode mě ale velice nezodpovědné, kdybych vás neupozornil na špatné zkušenosti z partnerství. Více než 90% partnerství totiž skončí neúspěchem.

Manželství

Manželství je také partnerství, ale za loňský rok 49,6 manželství skončilo rozvodem. V některých zemích se při rozvodu majetek dělí rovným dílem, a jestliže jeden z partneru nemá zájem o restauraci, i když prosperuje, tak může dojít k jejímu zániku.

Rodinné podniky

Mnoho restaurací neuspěje díky problémům v rodině. Dlouhé hodiny a tvrdá práce odčerpává mnoho energie která by mohla být věnována rodině. Proto je oboru pohostinství větší procento rozvodů než v kterémkoliv jiném oboru. Rodinné podniky ve kterých mnohdy i děti pracují však přežijí snadněji. V rodinných podnicích dochází také k menším ztrátám rozkrádáním ze strany zaměstnanců.

Řetězce – Chains

Řetězové provozy snižují riziko při zahájení provozu proto, že v nově otevřených podnicích zaměstnávají zaměstnance kteří se osvědčili v některém již dobře zavedeného podniku.

Jedna studie potvrdila následující procenta neúspěchu restaurací:

  • 27% první rok
  • 50% koncem prvých tří let
  • 60% koncem pátého roku
  • po 10 letech méně než 70% neuspěje.

Další poznání všech studií je:

Pokud restaurace přežije první 3 roky tak naděje na její přežití je zřejmá. Při klesající ekonomii je dnes nejspíše velmi špatná doba k otevření restaurace, nic méně zde patí, že odvážnému který má potřebný know how nebo který si nechá poradit od odborníka, štěstí přeje.

Rozhodující je počet restaurací v daném obvodu. Kdysi to byla místní obchodní kmora a Společenstvo hostinských kteří rozhodovalo o tom kdo, kdy a kde si otevře hospodu nebo restaurací. Tyto dvě organizace také kontrolovaly odbornost provozovatelů pohostinských provozů, a proto stížností na pohostinství nikdy nebylo tolik jako dnes, kdy to pohostinství vlastně pod nikoho nepatří a každý ho dělá "tak jak nejlépe umí".

Tudíž k úspěchu nebo k přežití v pohostinství se nemůžete spoléhat na nikoho než na sebe. Prostě musíte mít ten správný know-how. Na stránkách Hostovky ten potřebný know-how nenajdete a pokud nemáte dostatek času či financí ku studiu na nějaké odborné škole, tak jediným zdrojem informací a potřebného know-how jsou krátkodobé efektivní semináře připravované nově vznikolu ASOCIACÍ KONZULTANTŮ POHOSTISNTVÍ ČR.

Vážní zájemci kontaktujte:

  • JANA BERÁNKOVÁ
  • Manažer
  • ASOCIACE KONZULTANTŮ POHOSTISNTVÍ ČR
  • berankovajana@seznam.cz