Michael Klíma na téma co-kdy-kdeekologieEvropa22. října 2007

Označení výrobků ecoflower

Ecoflower by se dalo do češtiny přeložit jako „ekologická květina“. Označení má své logo, které vám má pomoci poznat ekologický výrobek nebo služby.

sharehttps://www.hostovka.cz/ecoflower?usp=sharing Sdílet na facebooku

Ecoflower je dobrovolný systém vytvořený v roce 1992 evropskou komisí. Slouží k usnadnění výroby, distribuce a spotřeby výrobků a služeb, které jsou „přátelské“ vůči životnímu prostředí v porovnání s ostatními výrobky a službami.

Podle odhadů expertů, do tohoto systému spadá v Evropě 30 % všech výrobků a služeb. Evropské označení ecoflower je uznávané ve všech zemích EU, v Norsku, Lucembursku a na Islandu.

Ecoflower je ušlechtilé hnutí podobné americkému hnutí za organické pěstování potravin. Bohužel se již našly organizace, které si z tohoto označení udělaly lukrativní byznys tím, že „udělují“ povolení toto logo používat.