Michael Klíma na téma co-kdy-kde22. října 2007

Ecoflower

Česky nejspíše "Ecokvětina" je jakýsi druh loga které vám pomůže rozeznat ekologicky-přátelský výrobek nebo služby.

sharehttps://www.hostovka.cz/ecoflower?usp=sharing Sdílet na facebooku

Je to dobrovolný systém vytvořený v roce 1992 evropskou komisí k usnadnění výroby, distribuce a spotřeby výrobků a služeb které jsou "přátelské" životnímu prostředí v porovnání a ostatními výrobky a službami.

Podle odhadů expertů (?), tento systém zahrnuje v Evropě 30% všech výrobků a služeb.

Toto evropské označení "Ecoflower" je uznávané ve všech zemích EU, v Norsku, Luxemburku a Islandu.

Ecoflower je údajně systém o čemž by se dalo pochybovat, ale rozhodně to není nějaký koncept, nicméně je to ušlechtilé hnutí podobné americkému hnutí za organické pěstování potravin.

Bohužel se již našly organizace které si z toho udělaly hned relativně lukrativní byznys tím, že "uděluji" povolení toto logo používat.