Michael Klíma na téma ico-kdy-kdeiAmerika29. března 2007

Původ názvu pekáče GI pan

GI pan je označení speciálních pekáčů, dodnes používaných v amerických kuchyních. V samotné Americe ale jen velmi málo lidí zná původ tohoto názvu.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/gi_pan?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Po příchodu do Ameriky jsem sice věděl, že je GI pan velký silnostěnný pekáč, ale nikdo mi nebyl schopen říci, proč se tak ten pekáč jmenuje. Byl bych ale velký pokrytec, kdybych svým studentům říkal, že kdo se neptá, nic se nedozví, a přitom bych se sám nechal odbýt neúplnou odpovědí.

Tudíž jsem se dále vyptával, až jsem v jedné kuchyni v Chicagu narazil na kuchaře, který byl o něco starší než já a který mi konečně řekl to, co jsem chtěl slyšet.

GI je zkratka pro gouvernement issue. Touto zkratkou je označováno vše, co se v americké armádě „fasuje“ neboli vydává. Patři tam tedy i pekáče do kuchyně.