Michael Klíma na téma ico-kdy-kde2. listopadu 2005

Koncept jídelního emporia

Jídelní emporium (anglicky food floor nebo dokonce i gourmet floor) je seskupení několika restaurací, lépe řečeno jednotek rychlého občerstvení, s odlišným sortimentem jídel na jednom místě. Zpravidla se nachází v obchodním centru nebo supermarketu, ve kterém restaurace využívají jídelnu ve společném prostoru.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/jidelni_emporium?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

i Jídelní emporium není v České republice nic nového. Rychlost a obliba restaurací rychlého občerstvení je trend, který se již zřejmě nedá zastavit. A proto, tak jak bude ubývat výčepů, kaváren, denních vináren a jiných podniků, ve kterých byli lidé zvyklí vysedávat hodiny, bude těchto konceptů přibývat.

Výhody konceptu

Koncept jídelního emporia má více výhod než nevýhod. Proto se dnes uplatňuje po celém světě. Mezi hlavní výhody paří:

  • maximální využití prostoru,
  • společný prostor pro konzumaci, ať již ve stoje nebo u stolků,
  • společná sociální zařízení,
  • společný úklid,
  • společné parkoviště,
  • jednoduchá kontrola spotřeby surovin a materiálů,
  • minimální administrativa, která nemusí být ve stejném prostoru,
  • maximální produktivita a využití pracovních sil,
  • minimální nároky na odbornost zaměstnanců.

Výhod je ale daleko více. Patří sem například i společné dodávky surovin a materiálu obecně. Zejména když několik jednotek vlastní a kontroluje jeden majitel. Pro hosty má tento koncept výhodu v tom, že se v nabízeném sortimentu dokáží velice rychle zorientovat. Také doba od výroby jídla do doby jeho konzumace je zkrácena na minimum.

Nevýhody u tohoto konceptu v zásadě nejsou. Například skutečnost, že jednotky mají společnou provozní dobu, může být nevýhodou pro toho, kdo by chtěl mít prodejní dobu delší. To je ale jen věcí názoru.

Snadná výměna jednotky

Největší výhodou z pohledu provozovatele je podle mě velmi jednoduchá likvidace jednotky, která nevykazuje předpokládané tržby a její nahrazení jednotkou jinou.

Zas tak jednoduché to ale není. Každá jednotka musí mít vypracovaný podrobný manuál, ve kterém je přesně stanoven každý krok a každý detail pracovního postupu. Tomu se v Americe říká, že vše musí být idiot proof, neboli že po krátkém zacvičení může práci vykonávat kdekdo. Vypracování takového manuálu vyžaduje nejenom odborné znalosti a čas, ale i zkušenost.