Michael Klíma na téma ico-kdy-kdeiekologieiEvropa22. října 2007

Označení výrobků ecoflower

Ecoflower by se dalo do češtiny přeložit jako „ekologická květina“. Označení má své logo, které vám má pomoci poznat ekologický výrobek nebo služby.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/ecoflower?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Ecoflower je dobrovolný systém vytvořený v roce 1992 evropskou komisí. Slouží k usnadnění výroby, distribuce a spotřeby výrobků a služeb, které jsou „přátelské“ vůči životnímu prostředí v porovnání s ostatními výrobky a službami.

Podle odhadů expertů, do tohoto systému spadá v Evropě 30 % všech výrobků a služeb. Evropské označení ecoflower je uznávané ve všech zemích EU, v Norsku, Lucembursku a na Islandu.

Ecoflower je ušlechtilé hnutí podobné americkému hnutí za organické pěstování potravin. Bohužel se již našly organizace, které si z tohoto označení udělaly lukrativní byznys tím, že „udělují“ povolení toto logo používat.