Host Bar

Host bar je anglický výraz používaný v pohostinství, zejména v cateringu, který vyjadřuje že při společenských funkcích jako jsou bankety, svatby, promoce, případně jiné oslavy, se za nápoje podávané na baru neplatí.

Je to opak tak zvaného "cash bar", nebo "no host bar", kdy naopak za nápoje podávané na baru se platí hotově.

Výraz "host" v tomto případě znamená "hostitel".