Michael Klíma na téma igastronomie2. března 2008

Garbage

Ja jsem se již někde zmínil, že jsem se na Ameriku 20 let připravoval. Mluvím sice několika cizími jazyky (žádným come il faut), ale a jsem dalek toho abych si myslel že jsem nějaký linguista.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/garbage?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Nicméně mimo té odborné americké angličtiny jsem studoval i tu americkoou odbornou hantýrku, takže když jsem pak v 68 roce do Ameirky přišel, jsem si myslel, že toho o americkém pohostinství vím víced než někteří rodilí Američané, což byla tak trochu pravda, ale přesto bylo několik výrazů jejichž význam byl trošku jiný než jsem si představoval.

Jedním takovým výrazem je garbage (vyslov garbič nebo garbidž) se kterým se konkrétně v americkém pohostinství setkáte na každém kroku.

Dlší výraz pro garbage také může být trash, waste neboli odpad, nebo i junk, což by se dalo říci jako neupotřebitelné krámy, ale v pohostinsví má garbage celou řadu významů kterým jsem sice z počátku nerozuměl, ale dnes se považuji za odborníka i na garbage.

Já jsem přesvědčen že učitelé odborné angličtny na našich hotelových školách výraz garbage svým studentům vysvětlili, protože pokud by někdy jeli do Ameriky by se s ním setkali na každém kroku, ale pro ty kterým tato možnost dána nebyla napíši něco o garbage cans, aby byli "Im Bilde".

Garbage cans

Mé prvé setkání s garbage cans, neboli s nádobami na odpadky bylo při mém prvém zaměsnání v řezničárně populárního steakhousu Black Hawk v Chicagu kde některé ty nádoby na odpadky měly obsah 80 galonů (asi 300 litrů).

Koukal jsem na to jako tele na nová vrata obzvláště když mi řekli, že je to na odpad, neboli na ořezaný tuk a vykostěné kosti.

Nechtěli mi věřit, že v pohostinství v Československu, odkud jsem zrovna přišel, tak velké nádoby na odpad nemáme, protože vlasteně nemáme žádný odpad a sice proto, že všechno dokážeme zpracovat. What a country!

Později jsem se ale dozvěděl že i v Americe je rozdíl mezi upotřebitelným a neupotřebitelným odpadem a ještě několik dalších jemných nuancí jak ve výrazu garbage tak i ve výrazu tresh.

V Americe například existuje něco jak "white trash", nebo "black trash", což je jakýsi lidský odpad, což asi y máme i v česku.

Trash ale může to být i literary trash a celá řada dalších možností.

To samé ale platí o výrazu garbage. Například garbage může být i jídlo které se nepovedlo nabo které se možná povedlo, ale nám nechutná a tak ho považujeme za garbage, a proto máme v Americe rčení: "Somebody's garbage can by to the others a treasure", neboli co je pro někoho odporné může pro druhého lahůdkou.

Garbage ale může být i mluva nebo i nějaký ucelený slovní projev a samozřejmě i psané slovo či literární dílo, divadelní hra nebo film, a o hudbě, a jiném umění ani nemluvě.

Garbage se v českém pohostinství nepoužívá, ale vzpomenete si na mně, že dříve nebo později bude toto slovo běžné jako například B.S. Nebude to přes noc, ale za několik let americké výrazy v pohostinství zcela nahradí ty gastronomické výrazy francouzské které byly ještě donedávna preferovány.

Tudíž mi nenadávejte, že ty americké výrazy občs používám, protože vám to v budoucnu možná příjde whod.