Michael Klíma na téma igastronomie23. prosince 2005

Pomíjivost kuchařského umění

Cílem dnešního kuchařského umění je odborně, hygienicky a ekonomicky správně připravit jídlo, které je zdravé, chutné a atraktivní, a které si získá obdiv a uznání jeho konzumentů. Cesta k tomuto cíli je jen ve znalostech a schopnostech kuchaře.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/kucharske_umeni?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Mám veliký respekt před uměním, obzvláště takovým, které vyjadřuje talent, nadání a tvrdou práci. Mám ale mnohdy dilema při hodnocení kuchařiny jako umění. I když se o tom v mé definici kuchařského umění nezmiňuji, tak si myslím, že kuchařina je více dřina než umění.

Při hodnocení kuchařiny jako umění mi totiž nejvíce vadí, že oproti hudbě, malířství, sochařině a podobným uměním, výtvory kuchařů umělců nemají trvalou hodnotu. Příkladem je jídlo samotné, které mnohdy po několikahodinové dřině kuchaře zmizí v žaludcích jeho obdivovatelů během několika minut.

Příkladem může být Carême, který je považován za zakladatele umění prezentace jídel. Carémovy výtvory, jejichž tvorba vyžadovala mnohdy několik dní, sice vydržely po dobu stolování hostů, ale jen velmi zřídka mohly být použity ještě jednou.

Oproti jiným uměním, v kuchařině většina lidí nerespektuje autorské právo. Je sice pravdou, že doba mnohdy vyžaduje změnit recept, případně jeho přípravu a přizpůsobit ho novým moderním technikám a případně i zařízení, ale autentičnost daného receptu by měla být pokud možno zachována.

Musím říci, že nejhorší zkušenost s malým respektem pro autentičnost receptů a použitých technik mám v České republice a to bolí. Je zajímavé, že když dám v nějaké rozvojové zemi kuchařům na něco recept a případně je naučím, jak jídlo dělat, tak si mohu být jist, že když se do takové země vrátím i po několika letech, tak jídlo dělají v zásadě podle mého návodu a receptu. V Česku, až na nějaké výjimky, ale jakýkoliv recept okamžitě „vylepší“ a předělají, aby demonstrovali, jací jsou dobří kuchaři. Při čtení některých těchto „vylepšených“ receptů mi stávají vlasy hrůzou na hlavě.