Who Cares About the Czech Specials

Já jsem kdysi otevřel diskusi kolem autorství a názvů receptů, ale nikdo se té diskuze neúčastnil a tak jsem si řekl – WHO CARES – což česky to znamená „ co na tom záleží kdo ten recept napsal“, vždyť někteří ti autoři již po staletí nežijí, takže jim nemůžete ani poděkovat v případě že se vám jejich recept líbí, a ani jim moc na tom teď už nezáleží i když ten recept opíšete, předěláte a vydáte znovu pod vašim jménem. Who cares! Nicméně při tom dnešním humbuku s těmi CZECH SPECIALS jsem to znovu vyhrabal.

 • i
 • i
 • ihttps://www.hostovka.cz/who_cares_about_the_czech_specials?usp=sharing
 • i

Zdá se totiž, že některým těm „odborníkům“ nic nevadí a jim svaté. Nejenom, že velká většina těch jídel uváděných jako české speciality českými specialitami nejsou a regionálními specialitami také ne ale navíc jsou to někdy úplné nesmysle.

Příkladem mohou být „Kuřecí stehna dle dobré hospodyňky“, což je jednak velká blbost protože dobrá hospodyňka kdysi vůbec neměla ponětí, že se někdy budou prodávat jen kuřecí stehna a navíc je to nehorázná drzost takto zprznit v celém světě známou recepturu starou francouzskou recepturu „Poulette ala Bonne Femme“.

Co si to vůbec ti čeští „odborníci“ myslí o gastronomických znalostech cizinců. Podle sebe soudím tebe – nebo co je to? Jestli si myslí, že ti cizinci kterým vlastně ty Czech Specials jsou určeny jsou stejní gastronomičtí ignoranti jako oni sami, tak jsou velice naivní. Ve většině západních zemí toho o jídle a gastronomii ví již malé děti více než oni protože od malička chodí do restaurací a nic jim není neznámé, ani ta populární jídla, která třeba nikdy v životě neochutnali, protože o jídle také i čtou.

O tom že Češi nečtou jsem také již napsal a tak už jen malá zmínka.

Bible

Při výuce tvorby jídelních lístků jsem mým studentům často dával otázku která kniha podle nich je nejpublikovanější a nejčtenější. Zajímavé je, že většina se shodovala v tom, že je to bible, a údajně proto, že ta byla přeložena téměř do všech světových jazyků.

V tom, jestli bible je také nejčtenější se již všichni neshodovali, přesto, že někteří, jak říkali, měli doma bible i dvě, ale do žádné z nich se ještě nepodívali.

Když jsem se ale zeptal, kolik mají doma kuchařek, tak většina se shodovala v tom, že jich doma mají tolik, že ani neví kolik, a to nemluvili o těch odborných učebnicích vaření, které si díky studiu na hotelové škole už také zakoupili. Že by ty kuchařky četli tak jako někteří lidé čtou bibli, to se nedá říci, nicméně někteří přiznali, že si v těch kuchařkách někdy listují i před spaním.

Jedno americké pořekadlo říká: „A picture is worth thousand words“, neboli že obrázek poví více než tisíc slov, a to si nakonec uvědomili i vydavatelé biblí pro děti, které jsou dnes doplněny líbivými barevnými obrázky. Na toto se ale spoléhají vydavatelé dnešních kuchařek, a dá se říci, že kuchařská kniha bez barevných obrázků dnes nemá téměř žádnu šanci. Mnohý zkušený nebo profesionální kuchař k přípravě jídla nic jiného než jeho barevný obrázek ani nepotřebuje, ale jak víme barevné obrázky jsou stále ještě nákladné a tak podle názvu si recepty si budeme volit ještě hodně dlouho. Problém ale je v tom, že recepty a kuchařské knihy dnes píše kde kdo a přitom málokterý z těch autorů ví, že jsou jakési nepsané zákony, které začínají již tím názvem receptu. Moji studenti mi říkali, že podle obrázku nebo lákavého názvu jídla si mnohdy vybrali recept, který by si eventuálně chtěli vyzkoušet, ale ve většině případu to vzdali již při čtení názvu nebo při čtení údajů o množství a druhu surovin a hlavně při čtení nedostatečně, nebo naopak příliš zdlouhavě popisované přípravě.

Během mé 60 leté mezinárodní praxe jsem se zatím nikde ve světě nesetkal informacemi nebo s návodem jak psát recepty, jak zvolit jejich správný formát a styl, jaké dát těm receptům jméno apod. Většina těch autorů to opisuje jeden od druhého (co si také mají stále vymýšlet), a někteří se snaží vynalézt kolo tím, že nějakému starému receptu dají nové jméno a eventuálně se prohlásí za jeho autora a struktura receptů zůstává stejná, ale Who cares!

Recepty

Pokud se jedná o nové recepty, tak snahou každého autora by mělo být nabídnout svým čtenářům recepty pod názvy, které je zaujmou, a hlavně které jsou popisné, srozumitelné a jednoduché.

To víte, s některými názvy českých regionálních receptur nic nenaděláte, ale jsem jenom zvědav jak se ta akce Czech Specials vypořádá jejich překlady názvů nebo popisy jejich přípravy v cizích jazycích, ale Who cares!

Nějaká kniha, která by byla návodem, jak psát recepty by mnohé zjednodušila. Recepty by byli jasnější a měly by jednotný formát, a já jsem dokonce takovou knihu již měl rozvařenou, ale pak jsem ji z nějakého důvodu dal do trouby. Po nějakém čase jsem ale viděl, že problémy se nevyřeší tím, že je dáte do trouby, a tak jsem otázku psaní receptů dal opět na přední hořák mého sporáku, a eventuálně se o těchto technikách zmíním v připravovaném semináři tvorby receptů a kalkulací pokud se někdy uskuteční.

Co by měl recept obsahovat:

 • název receptu (jídla)
 • krátký popis receptu
 • použité suroviny
 • poměr mezi surovinami
 • možnou záměnu surovin
 • váhy, případně míry surovin
 • velikost porcí
 • popis přípravy (technologický postup)
 • popis použitých technik
 • srozumitelné odborné termíny
 • popis potřebného načiní
 • popis potřebného zařízení
 • potřebné teploty
 • dobu přípravy
 • vhodné přílohy
 • potřebné servírovací nádobí
 • způsob servisu
 • způsob skladování hotového jídal
 • doporučenou dobu uchovávání.

Uvedené faktory nejsou všechny, nejsou také ve sledu použití, a ani nelze říci, že by se u všech receptů musely popisovat. Moje recepty například také neobsahují kdysi v každém receptu opakované samozřejmosti a banálnosti. Prostě jistá inteligence čtenářů se předpokládá. U profesionálních receptů se sice také předpokládá jistá zkušenost a praxe, ale přesto je dobře používat buď srozumitelné termíny, nebo ty méně známé popsat.

Název receptu jídla

Některé názvy jídel se dají označit jako klasické, které jsou dobře známé častým návštěvníkům restauraci. Neměli bychom se na to ale spoléhat. Klasické, či vžité názvy bychom neměli měnit a ve všech případech kde je to jen trochu možné, bychom je měli na jídelních lístcích uvádět spolu s krátkým popisem jejich původu, použitých surovin, a případně způsobu jejich přípravy. ÜPopisy jídel.

U některých klasických názvů jídel se dnes bohužel dá jejich původ již jen těžko zjistit, a názvy jídel ne vždy napovídají, kdo vlastně byl jejich autorem, lépe řečeno tvůrcem daného jídla. Tyto názvy byly totiž jídlům dány na počest známých osobností, jiné měly souvislost s tvůrcem, jiné napovídají o místě původu, některé se vztahují k nějaké historické události a velká většina naznačuje jaká surovina, nebo jaký způsob byl k přípravě daného jídla použit. Prostě kořen může být v čemkoliv. U některých klasických názvů jídel se dnes ale bohužel dá jen těžko zjistit jejich původ a názvy jídel ne vždy napovídají, kdo vlastně byl autorem, lépe řečeno tvůrcem daného jídla.

O psaní jídelních lístků byly napsány celé spisy a lexikonů jídel je tolik, že se nedají ani spočítat. Některé jsou dobré, jiné jsou horší, ale v zásadě ty dobré jsou opisovány jeden od druhého, protože etika psaní jídelních lístků nedovoluje, aby se cokoliv na klasickém a ustáleném názvu jídla měnilo.

Tudíž dokud budou existovat restaurace, ve kterých se budou podávat klasická jídla světových kuchyní tak roštěná Esterhazy by měla, zůstane roštěnou Esterhazy, svíčková Welington by měla zůstat svíčkovou Welington a kuře Marengo kuřetem Marengo, a Americká limonáda by měla být Americkou limonádou ať je to v Římě, Moskvě, Pekingu na rynku, New Yorku, nebo kdekoliv jinde na světě.

Za zmínku také stojí, že gastronomie nezná hranic a neměla by být ovlivněna politikou, přesto ale musíme při volbě názvů být opatrní. Na jednom českém jídelním lístku jsem zahlédl jídlo àla Musolini, což podle mě je trochu nechutné i kdyby se tvůrce toho jídla jmenoval Musolini.

Vichyssoise

Příkladem toho jak některý název jídla může být ovlivněn politikou je velice populární francouzská polévka Vichyssoise.

Vichyssoise vytvořil chef Louis Diat v hotelu Ritz – Carlton pravděpodobně kolem roku 1914. Diat ve své první kuchařské knize sám píše: “V mé paměti je velice delikátní polievka kterou moje maminka připravovala z brambor a pórku.

Z těchto vzpomínek Diat vytvořil studenou polévku která stala velice populární pod názvem Vichyssoise, kterýžto název polévce Diat dal podle minerální vody z populárních francouzských lázní Vichy kterou maminka k přípravě této polévky používala.

Během druhé světové války francouzští kuchaři tuto polévku na protest proti potupné smlouvě mezi Francouzi a Němci podepsané ve Vichy nazývali crème galloise. Nicméně po válce v r. 1946 sám Diat tuto polévku nazýval Vichyssoise à la Ritz.

Nová jídla

„Objevení nového jídla přinese lidstvu víc potěšení než objevení nové hvězdy“

napsal Brilat-Savarin, (Jean Authelme), francouzský městský radní, politik a gastronom, narozený v Belley v roce 1755, který krátce před svou smrtí v roce 1826 napsal pro gastronomii významné dílo La physiologie du goût, na které údajně pracoval 25 let.

Brilat-Savarin nebyl kuchař, tudíž jídla netvořil, ale objevoval. Savarinovi se také připisuje výrok: „Řekni mi, co jíš a já ti řeknu kdo jsi“.

Nevím proč, ale připadá mi, že dříve nebo později každý kuchař nebo kuchařka (včetně mně), dostane neodolatelnou touhu vytvořit nové jídlo, nebo alespoň přetvořit nějaké klasické jídlo a pojmenovat ho podle sebe nebo mu dát nějaký jiný název.

Musím se přiznat, že přesto, že tvrdím, že nejsem žádný vynálezce, se chlubím tím, že jsem v Americe vytvořil jídlo, konkrétně polévku, která díky tomu, že ji později moji studenti zpopularizovali, se pod názvem, který jsem ji dal já, se dnes běžně objevuje na spoustě jídelních lístků po celé Americe. K „vynálezu“ této polévky se váže níže uvedená historka která vás nejenom pobaví, ale možná i poučí…

Hartford Fishermen‘s Chowder

Pracoval jsem jako Executive Chef v jednom velkém restauračním komplexu v Chicagu, kde jsme měli jednak dvě luxusní restaurace jeden Pub a jednu lidovou jídelnu (cafeterii) se samoobsluhou, ve které se podávalo v poledne až 3.500 obědů. V pátek, i když to nebyl nejsilnější den v týdnu, jsme měli na jídelním lístku mimo jiné, alespoň 3 až 4 druhy ryb, a nejméně dvě rybí polévky. Ryby i rybí polévky šly v pátek velmi dobře na odbyt, ale zásada v amerických cafeteriích je, že gastronádoby ve výdejním pultě musí být až do posledního okamžiku visuálně plné a tak se stávalo, že na konci oběda zbylo relativně velké množství rybích jídel.

V Americe, kde jak víte, ten HACCP vymysleli, a proto vám asi bude připadat neuvěřitelné, že zbytky jídel se nevyhazují, a sice proto, že tak bohatá Amerika už není (vždyť vidíte, jak ten dolar dopadá). Zbytky jídel, v daném případě zbytky ryb, se v takovém případě rychle zchladí, a pokud je jich dostatek porcí, tak se uloží v lednici do druhého dne. Druhý den se zahřejí na předepsanou teplotu, a dají se do výdejní linky jako specialita za poněkud sníženou cenu. Menší zbytky ryb se každý den ukládají do mrazáku, eventuelně až do příštího pátku, kdy se pak přidávají do rybích polévek.

Nejoblíbenějšími rybími polévkami v Americe jsou Clam Chowders, což jsou husté polévky z mušlí, ale chowdry (česky čaudry), mohou být připraveny i z jiných ryb. Některé jsou bílé krémové, některé jsou červené, od rajčat které se do nich přidávají, ale všechny jsou oblíbené a výraz chowder je jakýmsi zaklínadlem a velikým tahákem. Těmto tahákům se v Americe říká buzz word, (bzučák), což se dá ale také přeložit jako chyták nebo prostě slovo které upoutá pozornost.

Mušle jsou velice oblíbené, ale také o něco dražší než ryby, a tak jako správný hospodář na svém pracovišti jsem přišel s nápadem nashromáždit ty denní zbytky ryb, na kterých nebylo nic špatného, a udělat z nich v pátek krémovou polévku a aby se lépe prodávala ji dát jméno chowder.

Byly to zbytky všech možných ryb a tak jsem tento chowder nemohl pojmenovat například Salmon Chowder, což byl také velice oblíbený čaudr z lososa, hlavě proto, že směs mých zbytků ryb byla pokaždé jiná, podle toho „co týden dal“. Nezbývalo mi tudíž něž přijít z nějakým atypickým, ale pravdivým názvem.

Čaudr Klíma by asi moc neletěl, nehledě k tomu, že takový egomaniak zase nejsem, ale ten restaurační komplex se jmenoval Hartford a tak ten můj čaudr dostal jméno Hartford Fisherman’s chowder.

Díky několika druhům ryb, které jsme používali, byl tento čaudr skutečně vynikající a lidé mu nakonec dávali přednost pře clam chowders (čaudry ze slávek), které byly do té doby nejoblíbenější. Jediným problémem bylo, že jsme Hartford Fisherman’s Chowder mohli mít, jen když jsem měl nashromážděno dostatek zbytků ryb. Časem, když jsem pracoval v různých podnicích jsem název Hartford vynechal a vznikl Fisherman’s Chowder. Podělil jsem se s tímto mým „tajným“ receptem s mými studenty na Culinary Institute International v Chicagu kteří jak se zdá to roznesli po celé Americe, a tak nakonec si můj recept získal zasloužené uznání.

S novými názvy musíme být ale opatrní. Jednak je proti všem zásadám etiky psaní receptů a jídelních lístků měnit název klasického jídla, nebo dokonce podávat pod klasickým vžitým názvem něco úplně jiného, a za druhé je to zcela zbytečné, protože je několik možností jak se tomu vyhnout jako například označením takových jídel sufixem jako například à la mode du chef (podle šéfkuchaře), à la mode du Prague (po pražském způsobu) apod., což nakonec zní velice sofistikovaně a můžete za takové jídlo počítat i více.

Receptury v domácnosti

Receptury pro domácnost nemusí mít žádný specifický název. Pokud těch receptů nemáme moc, tak nám možná postačí pojmenovávat ty recepty jako: Salát od Jožky, Polévka ta dobrá, buchty od babičky, svíčková od tety Míny a podobně, a určitě budete vědět o jaký recept se jedná.

Názvy receptů pro pohostinské provozy

U receptů pro pohostinské provozy to s názvy jídel tak jednoduché není. Ve všech případech kde je to jen trochu možné bychom měli naše receptury mít pod názvy jakými jsou tato jídla označena v odborných knihách či lexikonech a na jídelních lístcích.

Autorské právo na název jídel

V zásadě u všech klasických jídel to není autorské právo, ale jistý respekt a uznání projevené jeho tvůrci tím, že tento název neměníme. V mnoha případech je to jméno mentora, mecenáše nebo osoby které bylo dané jídlo dedikováno. Na jídelních lístcích se tudíž setkáme s názvy jídel (à la) Agnès Sorel, Albufera, Alexandra, Bagration, Balzac, Béchamel, Brillat Svarin, Casanova, Châteaubriand, Dubarry, Dumas, Esterházy, Escoffier, a Grimond de la Reynière, abychom uvedli alespoň ty prvé v abecedě. Mnohá tato jídla se v původní verzi podávají dodnes, ale někdy bohužel pod jinými názvy, takže mnohá tato jména upadají v zapomenutí. Některé názvy jídel velkých restauračních řetězců jsou ale chráněny ochranou značkou. Příkladem toho jsou jídla firmy McDonald‘s® jako například BigMac®, McChicken®, McBůček®, a podobné. Některé restaurace označují své speciality jako Signature Item, což se do češtiny dá přeložit jako Specialita podepsaná kuchaře. Pokud ale název tohoto jídla nebyl zároveň registrován, tak ho to nikterak nechrání proti jeho zneužití.

Srozumitelné odborné termíny

Říká se, že člověk je největším nepřítelem třídy, ze které vzešel, a já jsem se nikdy netajil tím, že jsem nepřítelem všech těch rádoby odborníků v pohostinství, včetně kuchařů nebo autorů kuchařských knížek, případně receptů, kteří se snaží ohromit své čtenáře rádoby odbornými termíny.

To je také proč jsem s psaním kuchařek více méně skoncoval. Mnohé české kuchařské knihy, i ty odborné, se hemží recepty, které nikdo vlastně nevyzkoušel, a případně i recepty které autor sice vyzkoušel, ale které nikdo nemůže aplikovat protože mnohdy nerozumí popisu technologické přípravy, nebo k tomu nemá potřebné suroviny.

Neříkám, že já odborné výrazy v receptech nepoužívám, ale ty méně známé se snažím vysvětlit odkazem na nějakou databázi, jako například Kdo, kdy, kde, jak a proč, ve které se čtenář případně dozví podrobnosti. Je to jednak proto, aby recept, případně jeho popis nebyl příliš dlouhý, a pro odborníka nezajímavý, ale při tom dávám každému, včetně hobby kuchařů a laiků, možnost se o daném předmětu dozvědět více.

Pokud se podíváte do mých kuchařek, které jsou specifické tím, že jsou zásadě určeny jak odborníkům, tak i laikům, tak si povšimnete, že ve všech těch knížkách přípravě potravin před kuchyňskou přípravou, a technologickým postupům věnuji tolik času, že každý, tudíž i laik může mé recepty aplikovat.

Například popis techniky krájení potravin popsaný v mé Čínské kuchyni nebyl ještě v žádné jiné kuchařské knize popsán lépe, a technologie uvedených receptů také ne. S mými recepty z této knížky se setkáte v domácnostech a restauracích – od Šumavy k Tatrám – a zatím si nikdo nestěžoval, že by je nemohl, aplikovat, a na to jsem pyšný.

Totéž platí o mé Nové Italské kuchyni, která byla Gradou vyhodnocena jako knížka roku, a která je vyloženě určena případným zájemcům o otevření italské restaurace. Je zajímavé, že nejvíce komplimentů na tuto knížku jsem ale dostal právě od hobby kuchařů a žen z domácnosti.

Moje Nová Mexická kuchyně, je dalším důkazem, že nedělám velkých rozdílů mezi tak zvanými odbornými recepty a recepty pro domácnost. Nakonec o čem to hovoří všichni ti slavní kuchaři, kteří vydávají svoji kuchyni za „domácí“, francouzsky zvanou Cuisine bourgeoise, která dala vlastně vznik té Grande cuisine ve které se až donedávna vzhlíželi. Kde je tudíž hranice mezi recepty pro „odborníky“ a recepty pro laiky. Dnes není totiž již tajemstvím, že mnozí hobby kuchaři mají daleko hlubší znalosti gastronomie než někteří profesionálové.

S oblibou dávám lidem otázku: „Kdo je větším znalcem jídel a nápojů?“ Je to kuchař nebo číšník, který pracuje posledních 10 až 15 let v jednom a tom samém (třeba i dobrém) podniku, který zná všechna jídla a nápoje na lístku úplně nazpaměť, a který je všechny třeba uvařil a někdy dokonce i ochutnal, který tvrdě pracuje šest dnů v týdnu a kterého v den volna nedonutíte, aby šel do nějaké restaurace na jídlo - nebo je to obchodní cestující, který po 2 roky cestuje po světě a nejméně pětkrát za týden snídá, obědvá a večeří, buď v dobrých nebo i špatných restauracích a který si sice neumí uvařit ani čaj, ale který měl za tu dobu možnost ochutnat stovky možná i tisíce jídel a nápojů? Je zajímavé, že většina lidí se shoduje v tom, že lepším znalcem jídel a nápojů je spíše ten kdo je často konzumuje, než ten, který je připravuje a někdy ani neochutná.

No a závěrem i vám musím dát otázku, kterou budu opakovat, dokud mi někdo neodpoví a to ne které jídlo považujete za českou specialitu, ale která tak zvaná česká specialita se objevuje na jídelních lístcích populárních mezinárodních restaurací.

Příbuzné články

Číslování jídel na jídelních lístcích
8. října 2011
igastronomie
Číslování jídel na jídelních lístcích
Až do doby zavedení počítačů si málokdo uvědomoval, že kombinací jednoduchých čísel jako je 0 a 1, lze vyjádřit téměř všechno. Číslovat jídla nebo nápoje na jídelních lístcích v restauracích vyšších cenových skupin ještě donedávna někteří restauratéři považovali za narušování estetického vzhledu lístku. Dnes ale žijeme v době čísel a v době kdy účel světí prostředky a tak se číslováním jídel setkáme, téměř ve všech restauracích ve kterých ve kterých používají nějaký systém kontrolních pokladen. Restauratérovi tato čísla usnadňuji kontrolu a evidenci, ale jsou výhodou jak pro hosty tak obsluhjící obzvláště v restauracích s mezinárodní klientelou, kdy se zabrání mnoha nedorozuměním, protože si host objedná jídlo podle čísla.
Číslování jídel na jídelních lístcích, /cislovani_jidel
Hospoda v New Yorku propadák
15. září 2011
igastronomie
Hospoda v New Yorku propadák
Nejsem žádný Nostrodámus, ale když jsem prvně slyše a viděl, s čím chtějí Češi ty Američany ohromit, jsem předpovídal, že to špatně dopadne.
Hospoda v New Yorku propadák, /hospoda_new_york_propadak
Rent a chef
11. srpna 2011
igastronomie
Rent a chef
Rent a Chef nebo také In House Chef, o kterém se zmiňuje náš nový, všemi médiemi, zejména iDNES popularizovaný , zachránce českého pohostinství, Američan Scott Van Wagenen (viz BLACK DOG CANTINA) je kuchař, kterého si můžete najmout k přípravě jídel případně i nápojů, ve vaši domácí či privátní kuchyni, ve vašem nádobí, na vašem zařízení, z vámi vybraných potravin, eventuálně podle vašich receptur, a servírované na vašem božíhodovém porcelánu.
Rent a chef, /rent_a_chef
Z kuchařiny ctnost
30. července 2011
igastronomie
Z kuchařiny ctnost
Já se grilováním vážně zabývám již více než 40 let, a napsal jsem na toto téma nesčíslně odborných článků a téměř po celém světě uspořádal celou řadu odborných seminářů, a proto není divu, že se mě tolik lidí ptá na názor na pořad pana Pohlreicha o grilování. Pan Pohlreich mi osobně může být ukrdený, ale to že ze všech kuchařů kteří nejsou sprostí jako on a kteří nemají komediantské vlohy, dělá úplné debily nemohu mlčky přihlížet.
Z kuchařiny ctnost, /z_kuchariny_ctnost
Stížnosti
11. července 2011
igastronomie
Stížnosti
Pracuji v pohostinství již 70 let a rád, protože v tomto oboru nic není stále, jsou to neustálé změny, a co je stálé jsou právě ty změny a stížnosti. Přikládám článek, který jsem napsal 11. 8. 2003, který je toho důkazem…
Stížnosti, /stiznosti
Vnitřní teplota steaků
6. ledna 2011
igastronomie
Vnitřní teplota steaků
Výňatek ze semináře o steacích připravovaného divizí konceptu STEAKGRILL®.
Vnitřní teplota steaků, /vnitrni_teplota_steaku
Super chef 2
6. října 2010
igastronomie
Super chef 2
Dobrá chuť je bezesporu jednou podmínkou kuchaře a proto například na hotelové škole, na které jsem učil v Americe, jednou podmínkou přijetí byl také test chutí a vůní. Když některý uchazeč neuspěl při těchto zkouškách, tak mu bylo doporučeno, aby se více zaměřil na management, u kterého rozeznávání chutí a vůní je druhořadé a kde se klade důraz na manažerské schopnosti, které v té soutěži Na nože nemá ani náš nejvyšší kuchař Zdeněk Pohlreich.
Super chef 2, /super_chef_2
Super chef
5. října 2010
igastronomie
Super chef
V článku CHEF, jsem tak trochu popsal, co si lidé pod titulem chef představují, ale nezmínil jsem se o jedné funkci což je manažer kuchyně, který se podstatně liší od některých stávajících šéfkuchařů, kteří svoji popularitu staví jen na počtu získaných medailí a na znalosti několika kuchařských technik, a kteří svůj titul šéfkuchaře mnohdy získali jen díky senioritě, neboli díky letům praxe v kuchyni.
Super chef, /super_chef
Mezinárodní kuchařské tituly
24. září 2010
igastronomie
Mezinárodní kuchařské tituly
Kuchařské tituly jsou mnohdy odvozeny od takzvaných kuchyňských brigád založených Augustem Escoffierem. Také mohou mít obecnější význam v závislosti na jednotlivých kuchyňských funkcích nebo technikách.
Mezinárodní kuchařské tituly, /kucharske_tituly
Středomořsky za dobrou cenu
7. února 2010
igastronomie
Středomořsky za dobrou cenu
Už jsem se několikrát zmínil o tom, že všechny restaurační kritiky musíte číst s reservou. Rozhodně bych se nerozběhl do vychvalované restaurace, stejně tak bych nezavrhl restauraci, která nezískala potřebný počet hvězdiček recenzenta, protože ať je ten recenzent sebezkušenější, tak je to stále jeho subjektivní názor. To víte, ti recenzenti popisují a kritizují kde co, ale nikdo se z nějakého důvodu neopováží kritizovat ty recenzenty.
Středomořsky za dobrou cenu, /stredomorsky_za_dobrou_cenu
Příprava jídel v jídelně
20. prosince 2009
igastronomie
Příprava jídel v jídelně
Příprava jídel v jídelně je více zábava než práce. V Česku se z toho dělala a ještě dělá věda. Taková jídla musel připravoat Maitr d´hotel nebo kuchař, tak zvaný minutkář, který sice toho neuměl o nic více než kterýkoliv průměrný kuchař, který se ale vyznačoval tím, že byl více placený protože byl považován za specialistu. Ve světě, zejména v Americe, se takové práci iříká „Mickey Mouse work“, protože je to více zábva než práce. Proto dnes téměř po celém světě (mimio České republiky), přípravou jídel v jídelně, případně v tak zvaných „stage kitchens), nebo i ve všech těch fast food kuchyních, ty statisíce jídle připravují úplní laici a to velice dobře, a lacino.
Příprava jídel v jídelně, /priprava_jidel_v_jidelne
Who Cares About the Czech Specials
16. listopadu 2009
igastronomie
Who Cares About the Czech Specials
Já jsem kdysi otevřel diskusi kolem autorství a názvů receptů, ale nikdo se té diskuze neúčastnil a tak jsem si řekl – WHO CARES – což česky to znamená „ co na tom záleží kdo ten recept napsal“, vždyť někteří ti autoři již po staletí nežijí, takže jim nemůžete ani poděkovat v případě že se vám jejich recept líbí, a ani jim moc na tom teď už nezáleží i když ten recept opíšete, předěláte a vydáte znovu pod vašim jménem. Who cares! Nicméně při tom dnešním humbuku s těmi CZECH SPECIALS jsem to znovu vyhrabal.
Who Cares About the Czech Specials, /who_cares_about_the_czech_specials
Pot Luck
12. srpna 2008
igastronomie
Pot Luck
Již jsem se někde zmínil, že jsem se na Ameriku asi dvacet let připravoval. Četl jsem o americké gastronomii vše, co mi do ruky přišlo, ale hlavně jsem studoval americký gastronomický slovník a americkou gastronomickou hantýrku.
Pot Luck, /pot_luck
La merde
29. července 2008
igastronomie
La merde
Moje první setkání s Francii bylo nádraží Garde Du Nord v Paříži kam jsme asi tak 18. května 1945 dorazili s mým kamarádem Tondou.
La merde, /la_merde
Podnikání v pohostinství
25. července 2008
igastronomie
Podnikání v pohostinství
Úvodem bych chtěl upzornit,že tento příspěvek je více méně odpověď Karlovi na jeho dotaz na koho se obrátit v případě zájmu o podnikání v pohostinství, tudiž pokud to není předmětem Vašeho zájmu, tak byste ho ani neměli číst.
Podnikání v pohostinství, /podnikani_v_pohostinstvi
Degustační menu
24. července 2008
igastronomie
Degustační menu
Když o gastronomii už něco víte, tak poznáte, že až na nějaké výjimky jsou degustační menu dělána podle znalostí toho, kdo jídla připravuje. To je nakonec v pořádku, a tak to má být, pokud je to zkušený kuchař. Nicméně osobně nechci dělat pokusného králíka, na kterém by si kuchař třeba i s jednoletou nebo tříletou zahraniční praxi za mé peníze ověřoval své znalosti a schopnosti.
Degustační menu, /degustacni_menu
Zdobení jídla
6. července 2008
igastronomie
Zdobení jídla
Ozdobě jídel se říká všelijak: ozdoba, garnýr, garnitura, anglicky garnish, francouzsky garniture apod. Ozdoby jsou výtvory kuchařů studené kuchyně (garde manager), kteří by neměli být zaměňováni se stylisty jídla (food stylists).
Zdobení jídla, /zdobeni
Česká gastronomie
1. července 2008
igastronomie
Česká gastronomie
Česká gastronomie prožívá v současné době velice vrušujicí údobí. Po 18 letech obrody z toho čtyřicetiletého gastronomikého temna se konečně objevují snahy nalézt pro českou gastromii a českou kuchyni místo na evropské gastronomické scéně.
Česká gastronomie, /ceska_gastronomie
M. B. Svobodová
1. července 2008
igastronomie
M. B. Svobodová
Já jsem se již několikrát zmínil o tom, že pokud se týká pohostisntví a cestovního ruchu čtu vše co mi přijde do ruky protože ze všeho se tak trochu můžete něco naučit.
M. B. Svobodová, /mb_svobodova
České pohostinství
30. června 2008
igastronomie
České pohostinství
České pohostinství, až do doby nastolení komunizmu, se kvalitou servisu vyrovnalo zemím které byly dávány v Evropě za vzor jako například Francie a Švýcary. Bylo to díky tomu, že naši vyučení číšníci a kuchaři v těchto a jiných evropských zemích pracovali a sbírali zkušenosti které pak uplatňovali doma. S něčím takovým se konkrétně Švýcaři a Francouzi pochlubit nemohli protože ti byli na to jejich pohostinství a na jejich odbornost natolik namyšlení že by za nějakými cizími zkušenostmi nikam nejezdili.
České pohostinství, /ceske_pohostinstvi
Kuchařina
17. června 2008
igastronomie
Kuchařina
Kuchařina byla považována za umění od nepaměti. Kuchaři byly vždy dobře placeni a byly jim udělovány různé tituly a něteří byli povýšeni i do šlechtického rodu.
Kuchařina, /kucharina
Neobyčejný bodlák artyčok
1. června 2008
igastronomie
Neobyčejný bodlák artyčok
Artyčoky mají překrásné květy, které jsem tady v Kalifornii ale nikdy neviděl. Musí se totiž sklidit dříve než rozkvetou. Artyčoky většinou stojí 2 dolary, a když jsou v akci, tak stojí 1 dolar za kus. To se ale po nich jen zapráší.
Neobyčejný bodlák artyčok, /artycoky
Kuchyně regionální
11. května 2008
igastronomie
Kuchyně regionální
V mezinárodní gastronomii kuchyně která si získala popularitu přesahujicí místo jejího vzniku je zpravidla označována jako cuisine. Jsou to zpravidla kuchyně národnostní, z nichž některé se navích rozlišují podle krajů či regionů. Toto platí hlavně u velkých územních celků jako je například Afrika, Amerika, Azie, Blízký a Dálný Východ apod.
Kuchyně regionální, /kuchyne_regionalni
Kuchyně domácí
11. května 2008
igastronomie
Kuchyně domácí
Toto není nějaký popis kuchyní zvaných cuisines nebo tak zvané "domácí kuchyně" anglicky zvané home cooking, jak byste očekávali a o kterém bude řeč později. Je to výňatek z manuálu konceptu STEAKGRILL? který vás nejspíše bude také zajímat.
Kuchyně domácí, /kuchyne_domaci
Cuisine
10. května 2008
igastronomie
Cuisine
Cuisine je v mezinárodní gastronomii dobře známé francouzské označení kuchyně.
Cuisine, /cuisine
Pokojová teplota
23. dubna 2008
igastronomie
Pokojová teplota
Pokojová teplota, anglicky zvaná room temperature, také známá jako vůkolní nebo okolní teplota, je vžité označení teploty uvnitř nějakého prostoru na kterou jsou lidé zviklí.
Pokojová teplota, /pokojova_teplota
Mc Donalds
24. března 2008
igastronomie
Mc Donalds
Zdravím po dlouhé době všechny Labužníky! Dlouho jsem se neozvala, protože jsem asi trochu zešílela a začala dálkově studovat VŠ. K práci, kterou teď do školy dělám, bych potřebovala trochu pomoct. Můžu poprosit zahraniční Labužníky?
Mc Donalds, /mc_donalds
Michelin
15. března 2008
igastronomie
Michelin
Standa, jeden český kuchař se kterým se znám již několik let a který v současné době pracujue v Angli mně upozornil na několik článků o první české hvězdě Michelinu uveřejněných v ČR v mediích jako nova.cz, TV Nova, a ČTK slovy: "Myslel jsem si že to budu já".
Michelin, /michelin
V kostce
9. března 2008
igastronomie
V kostce
Opravte mně pokud se mýlím, ale já si myslím, že "v kostce" je jen česká specialita a také velký B.S.
V kostce, /v_kostce
Restaurace se samoobslužným bufetem
4. března 2008
igastronomie
Restaurace se samoobslužným bufetem
Způsob podávání jídel formou bufetu byl v Česku až do Sametové revoluce zcela neznámý. To bylo z více důvodů. V Česku ustálený název all you can eat znamená „co dokážete sníst“. To samo o sobě nebylo něco, co by socialismus byl schopen zabezpečit.
Restaurace se samoobslužným bufetem, /bufet
Košer
3. března 2008
igastronomie
Košer
Výrazem košer se označují jídla která podle židovských stravovacích předpisů v kodu zvaném halakah který je postaven na základech pasáží v knihách Starého Zákona Leviticus a Deureteronomy.
Košer, /koser
Garbage
2. března 2008
igastronomie
Garbage
Ja jsem se již někde zmínil, že jsem se na Ameriku 20 let připravoval. Mluvím sice několika cizími jazyky (žádným come il faut), ale a jsem dalek toho abych si myslel že jsem nějaký linguista.
Garbage, /garbage
Gastronomické výrazy
28. února 2008
igastronomie
Gastronomické výrazy
Vážený Karle, Domnívám se, že odpověď na Vaši otázku by mohla zajímat většinu studentů Hostovky a proto ji uvádím zde. Začnu od konce a sice tím, na koho se s otázkou jako je ta Vaše obrátit?
Gastronomické výrazy, /gastronomicke_vyrazy
Hosté
19. února 2008
igastronomie
Hosté
Hlavním posláním Hostovky je naučit své studeny rozeznat co v pohostisntví dobré a co špatné, jak dostat za své peníze co jim patří, ale také jak se v restauraci chovat aby si získali respekt u těch kteří to pohostinství provozují.
Hosté, /hoste
Celebrity
7. února 2008
igastronomie
Celebrity
Naďa Klavisová, iHned.cz, v článku uveřejněném na stránkách www.gastronews.cz, KUCHAŘI JSOU JAKO VOJEVŮDCI položila Pavlu Maurerovi, vydavateli příručky Grand Restauant mimo jiné otázku: "Co je to dnes za trend, že jsou z kuchařů takové celebrity?"
Celebrity, /celebrity
Slevy
26. prosince 2007
igastronomie
Slevy
jak hodnotné, syté nebo obsáhlé večeře by měly být je individuální.
Slevy, /slevy
Thanksgiving
13. prosince 2007
igastronomie
Thanksgiving
Ahoj Aleši, již dlouho koketuji s myšlenkou něco o Thanksgiving napsat, ale ještě jsem se k tomu nedostal a navíc o to zatím nikdo neprojevil zájem.
Thanksgiving, /thanksgiving
Psychologie
6. prosince 2007
igastronomie
Psychologie
Číšnická psychologie s podtitulkem "NEOBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE, ALE..." Můj přítel Jarda mi poslal z Česka CD "Obsluhoval jsem anglického krále" od Jiřího Menzela na motivy Bohumila Hrabala, protože ví, že pohostinství je moje hobby a že se mi to tudíž bude líbit, v čemž měl pravdu protože jsem si vybavil mnoho věcí z vlastního mládí.
Psychologie, /psychologie
Opice tu nemáme
3. prosince 2007
igastronomie
Opice tu nemáme
Před několika dny u příležitosti setkání s mými přáteli a nepřáteli při mé návštěvě mého "baby" konceptu Steakgrill v Račiněvsi u Roudnice jsem se setkal s mým "nepřítelem" Alešem Dočkalem, ředitelem restaurace Pivodům v Praze.
Opice tu nemáme, /opice_tu_nemame
Suroviny a příprava Caesar salátu
4. června 2007
igastronomie
Suroviny a příprava Caesar salátu
První zajímavá věc na Caesar salátu je, že není americký, a že nemá nic společného s Juliem Caesarem. Americký název salátu Caesar je chybný. Vynález tohoto salátu, kdysi populárního jen ve Spojených státech amerických, je přičítán italskému imigrantovi Livio Santinimu. Ten byl v roce 1925 kuchařem původní restaurace Caesara Cardinino v Tijuaně v Mexiku.
Suroviny a příprava Caesar salátu, /caesar_salat
Catering 2
27. května 2007
igastronomie
Catering 2
V mém minulém příspěvku jsem více méně odpověděl na otázku Arnošta. Bylo to takové volné podání toho co o tom cateringu vím já, ale nebyl to návod jak ten catering u nás dělat nebo jak ho koordinovat.
Catering 2, /catering_2
Vše o chřestu
17. května 2007
igastronomie
Vše o chřestu
Na stránkách neviditelný pes jsem zcela náhodou narazil na docela zajímavý článek o chřestu. Ať již budete chřest někdy jíst nebo ne, tak byste se o něm měli něco dozvědět. Proto vám mimo odkazu na článek přikládám i pár slov o chřestu.
Vše o chřestu, /chrest
Česko
9. května 2007
igastronomie
Česko
Nedávno jedna čtenářka těchto stránek se mně zeptalala že když mám takové odborné znalosti tak proč tedy neotevřu na těchto stránkách kolonku kritiky.
Česko, /cesko
Vzhled jídel
5. května 2007
igastronomie
Vzhled jídel
Toto je více méně článek pro odborníky který jsem již před několika lety napsal pro stránky Gastronews které jsou jakési rádoby odborné stránky, ale jak se zdá, tak tam to nepadlo na úrodnou půdu protože je to příliš dlouhé a čtenáři těch stránek mají rádi vše jen v kostce.
Vzhled jídel, /vzhled_jidel
Hotdog 2
23. dubna 2007
igastronomie
Hotdog 2
el Coronado hotel na ostrově Coronado v Kalifornii, o kterém se zmiňuji jednak proto, že se mi líbí a hlavně proto, že zde byl filmován známý film Někdo to rád horké, což se vztahuje k hot dogům o kterých bude řeč.
Hotdog 2, /hotdog_2
Know-how
21. dubna 2007
igastronomie
Know-how
K přípravě jídel nepotřebujete nic jiného než potraviny, eventuálně náčiní a zařízení, ale hlavně potřebné know how. To know how v tomto případě začíná znalostí toho co jsou to hotová jídla neboli hotovky, jídla na objednávku neboli minutky, fast food neboli jídla rychlého občersvení, convenient food a pod., protože jsou v tom rozdíly a to hlavně cenové. V mnoha zemích ve světě se ale bez toho všeho obejdete protože některé typy jídel dostanete v restauracích které jsou dostupné každé kapse.
Know-how, /know_how
Hygienická vyhláška č. 107
27. prosince 2006
igastronomie
Hygienická vyhláška č. 107
Hygienická vyhláška č. 107 se Čechům nelíbí, protože zpřísňuje podmínky pro uchovávání hotových jídel. To ale neznamená, že bude zrušena. Česká kuchyně se prostě bude muset těmto požadavkům přizpůsobit.
Hygienická vyhláška č. 107, /vyhlaska_107
Management
17. prosince 2006
igastronomie
Management
Již jsem se zmínil o tom, že jsem do Ameriky přišel chudý jak kostelní myš a že jsem dělal všechno možné jen abych si vydělal nějaký ten dolar.
Management, /management
Jak si vybrat z lístku
13. prosince 2006
igastronomie
Jak si vybrat z lístku
Tímto příspěvkem do jisté míry narušuji logistiku celé Hostovky, protože by nejdříve měl být popsán z působ jak si vybrat restauraci, ale musel jsem tento příspěvek napsat teď dokud mám ještě v paměti příhodu která se v současné době odehrála v jedné restauraci v ČR.
Jak si vybrat z lístku, /jak_si_vybrat_z_listku
Hostovka
12. prosince 2006
igastronomie
Hostovka
Průmysl pohostinství je v mnoha zemích největším odvětvím národního hospodářství. Skládá se z nekonečného řetězu článku které mají uspokojit potřeby a přání hostů a Česká republika není výjimkou.
Hostovka, /hostovka_1
Vánoce přicházejí
5. prosince 2006
igastronomie
Vánoce přicházejí
Vážení gastronomičtí přátelé a studenti Hostovky!
Vánoce přicházejí, /vanoce_prichazeji
Doma jez co máš a jinde co ti dají
10. listopadu 2006
igastronomie
Doma jez co máš a jinde co ti dají
Toto je jedno velmi staré české přísloví které ale nesmíte brát doslova, nebo lépe řečeno které si můžete vyložit jak chcete.
Doma jez co máš a jinde co ti dají, /jidlo_doma_jinde
Hotdog
6. listopadu 2006
igastronomie
Hotdog
Jedním posláním Hostovky také je, seznamovat své studenty s gastronomickými výrazy se kterými se eventuálně setkají na svých cestách do zahraničí.
Hotdog, /hotdog
Trendy vývoje českého pohostinství
9. října 2006
igastronomie
Trendy vývoje českého pohostinství
Já jsem na toto téma napsal podobný článek do stránek www.gastronews.cz, ale z nějakého důvodu ten článek z těchto stránek zmizel, nejspíše proto, že odborníci to všechno znají a nechtějí aby jim to někdo připomínal.
Trendy vývoje českého pohostinství, /trendy_vyvoje_ceskeho_pohostinstvi
Stravovací zvyklosti
17. září 2006
igastronomie
Stravovací zvyklosti
Není vůbec pochyb o tom, že stravovací zvyklosti jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jídelní lístky.
Stravovací zvyklosti, /stravovaci_zvyklosti
Co je nového v českém pohostinství
5. srpna 2006
igastronomie
Co je nového v českém pohostinství
Já jsem se již někde zmínil, že pohostinství (do kterého spadá i cestovní ruch) se skládá ze dvou základních segmentů a to jsou hoste a ti kteří to pohostinství či cestovní ruch provozují a sice v odhadovaném poměru 96:4.
Co je nového v českém pohostinství, /novinky_v_pohostinstvi
Kdo je lepším znalcem pohostinství
9. července 2006
igastronomie
Kdo je lepším znalcem pohostinství
Učil jsem 15 let na hotelové škole v Chicagu, a v té době jsem mým studentům často kladl otázku: "Kdo je lepším znalcem pohostinství, kuchař který posledních 10 let pracuje v jednom a tom samém podniku, šest, někdy i sedm dnů v týdnu, nebo obchodní cestující který poslední 3 roky cestuje po světě, spí každý den v jiném hotelu a jí každý den v jiné, někdy dobré a jindy špatné restauraci?"
Kdo je lepším znalcem pohostinství, /znalec_pohostinstvi
Neznámé potraviny
15. března 2006
igastronomie
Neznámé potraviny
Opravte mně jestli se mýlím, ale já se domnívám že málo který průměrný návštěvník české či slovenské restaurace má bez podrobnějšího popisu představy o tom co to je argula, awabi, balsamický ocet, broiler, brusketa, calamari, cannelloni, carpacio, coulis, crudité, crusta, hřebenatky, řapíkatý celer, konfit, křupinka, mantl soufflé, terč, wasabi, a to jsem vyjmenoval jen pár těch výrazů které se na některých českých či slovenských jídelních lístcích objevují bez jakéhokoliv vysvětlení.
Neznámé potraviny, /nezname_potraviny
Pomíjivost kuchařského umění
23. prosince 2005
igastronomie
Pomíjivost kuchařského umění
Cílem dnešního kuchařského umění je odborně, hygienicky a ekonomicky správně připravit jídlo, které je zdravé, chutné a atraktivní, a které si získá obdiv a uznání jeho konzumentů. Cesta k tomuto cíli je jen ve znalostech a schopnostech kuchaře.
Pomíjivost kuchařského umění, /kucharske_umeni
La table d'hote
22. prosince 2005
igastronomie
La table d'hote
Ve volném překladu to znamená stůl hostitele, ale přesná definice není dnes již ani ve Francii.
La table d'hote, /la_table_dhote
Stravovací zvyklosti Američanů
16. listopadu 2005
igastronomie
Stravovací zvyklosti Američanů
Americká kuchyně je zjednodušeně řečeno kukuřice, krocani a jablečný koláč. Jestli ale chcete vědět, co Američané jedí dnes, tak si k seznamu steaků s pečenými bramborami připište seznam jídel všech etnických kuchyní světa.
Stravovací zvyklosti Američanů, /americka_kuchyne
Slow food
8. listopadu 2005
igastronomie
Slow food
Před několika lety se mně jedna česká studentka která studovala na švýcarské hotelové škole zeptala co to je Slow food. Zmínila se také o tom, že si myslí že pohostinství v porovnání s tím minulým je ve Švýcarsku v jakési krizi.
Slow food, /slow_food
Zážitková gastronomie
11. srpna 2005
igastronomie
Zážitková gastronomie
Zážitková gastronomie je přesně to, co napovídá její název. Podle mě to ale bohužel není úplně přesná definice.
Zážitková gastronomie, /zazitkova_gastronomie
Konzervace potravin konfitováním
26. prosince 2009
igastronomieiFrancie
Konzervace potravin konfitováním
Confit je francouzský odborný kulinářský výraz pro označení potravin, které byly ponořeny do nějaké hmoty jednak pro chuť, ale i a za účelem konzervace. Takto upravená potravina může být uskladněná po několik týdnů v chladu.
Konzervace potravin konfitováním, /konfitovani
Význam slova banket a banketní
23. října 2008
igastronomieibanket
Význam slova banket a banketní
Banket je jeden z nejvíce (nesprávně) používaných výrazů. Pochází ze slova lavice (francouzsky la banc), na které se při společných večeřích kdysi sedávalo. Banketem dnes označujeme společné stolování při mimořádných, oficiálních nebo slavnostních příležitostech (anglicky party).
Význam slova banket a banketní, /banket
Kuchařské umění zvané food styling
6. července 2008
igastronomieiAmerika
Kuchařské umění zvané food styling
Food styling není vlastně vaření, ale patří mezi gastronomické výrazy které, zatím nemají český ekvivalent. Food stylist umí kombinovat kuchařské umění, vědu a triky při tvorbě fotografií pro kuchařské knihy či marketing jídel a při točení gastronomických scén ve filmech.
Kuchařské umění zvané food styling, /food_styling
Budoucnost evropské kuchyně
11. května 2008
igastronomieiEvropa
Budoucnost evropské kuchyně
Evropa se může pochlubit hned několika dobrými kuchyněmi, které byly založeny na historii a tradicích zemí, ve kterých vznikly.
Budoucnost evropské kuchyně, /eurocuisine
Význam slova goodwill
25. dubna 2008
igastronomieiAmerika
Význam slova goodwill
Slovo goodwill znamená v překladu dobrá vůle. Goodwill má však mnoho dalších významů, které se v mnoha případech nedají přesně specifikovat.
Význam slova goodwill, /goodwill
Prezentace jídel před zraky hostů
5. května 2007
igastronomieiprezentace
Prezentace jídel před zraky hostů
Jevištní kuchyně (anglicky stage kitchen) neboli kuchyně, do které hosté mohou kdykoliv nahlédnout, je nejen praktická, ale v poslední době také velmi oblíbená.
Prezentace jídel před zraky hostů, /jevistni_kuchyne
Pozdní snídaně neboli brunch
8. srpna 2006
igastronomieibrunch
Pozdní snídaně neboli brunch
Slovo brunch má svůj původ v Americe. Je to vlastně kombinace snídaně, anglicky breakfast a oběda, anglicky lunch.
Pozdní snídaně neboli brunch, /brunch
Ekonomie amerického pohostinství
16. listopadu 2005
igastronomieiAmerika
Ekonomie amerického pohostinství
Asi 29 % ze všech zaměstnanců v americkém pohostinství jsou nevyučení číšníci a servírky. Zaměstnanci v kuchyni (anglicky cooks) a kuchaři (anglicky chefs), kteří také nejsou většinou vyučení, tvoří 15 % z celku.
Ekonomie amerického pohostinství, /ekonomie_pohostinstvi
Způsoby krájení potravin
22. července 2008
igastronomieikrájeníiČína
Způsoby krájení potravin
Důležitost krájení potravin si již uvědomoval člověk v pravěku, a to ještě před objevením ohně. Tehdy zjistil, že se mu kusy mamuta lépe jedí nakrájené na steaky.
Způsoby krájení potravin, /krajeni
Důležitost prezentace jídel
5. července 2008
igastronomieiprezentaceitalíře
Důležitost prezentace jídel
Jídlo je vnímáno všemi smysly a zrak je v mnoha případech ten první. S prezentací jídla mimo psychologie souvisí mnoho faktorů, které nelze jednoznačně aplikovat. Vždy ale záleží, jaké jsou v dané lokalitě (případně restauraci) stravovací zvyklosti.
Důležitost prezentace jídel, /prezentace_jidel
Jídelní hůlky
17. května 2008
igastronomieijídelní hůlkyiČína
Jídelní hůlky
Jídelní hůlky jsou hlavním jídelním náčiním v mnoha asijských kulturách, ale jejich popularita se rozšířila po celém světě. Jídelní hůlky, jak název napovídá, jsou určeny k jídlu. Nicméně ženy je používají jako dekorativní sponky do vlasů, což je možná proto, aby je měly stále při ruce.
Jídelní hůlky, /hulky
Historie titulu garde manger
27. dubna 2008
igastronomieiFrancieiAmerika
Historie titulu garde manger
Garde manger býval velice respektovaný titul. Garde je francouzský výraz, který znamená hlídat, a manger jsou jídla nebo potraviny. Jedním z nejslavnějších nositelů tohoto titulu byl Marie-Antoine Carême.
Historie titulu garde manger, /garde_manger
Ambiance v gastronomii
5. dubna 2008
igastronomieiAmerikaiFrancie
Ambiance v gastronomii
Ambiance je francouzské slovo, které podle slovníku znamená okolí a ovzduší. V americkém pohostinství slovo ambiance ale spíše znamená celkový dojem z prostředí, zařízení a hudby. Ambiance ale také zahrnuje teplotu, dobrý pocit z jídla a pití, servisu a dobré nálady, neboli celkové uspokojení.
Ambiance v gastronomii, /ambiance
Vánoce u nás a v Americe
22. prosince 2007
igastronomieiVánoceirecept
Vánoce u nás a v Americe
Vánoce jsem prožíval v mnoha zemích, jako například ve Skandinávii, Rakousku, Německu, Africe, Vietnamu, Austrálii, a dokonce i v Rusku. Myslím si ale, že se nikde jinde na světě média nesnaží navodit pravou vánoční náladu tak, jako v Americe. Přesto mohu říci, že Vánoce v Americe nejsou takové, jaké si je pamatuji z domova.
Vánoce u nás a v Americe, /vanoce_v_americe
Opravdově čerstvá ryba v restauraci
9. července 2006
igastronomieirybyihistorka
Opravdově čerstvá ryba v restauraci
Pokud si někdy v restauraci hodláte objednat rybu, tak si dejte velký pozor, zda je opravdu čerstvá. V Americe je zákon zvaný „pravda na jídelním lístku“ (anglicky truth on the menu). Podle tohoto zákona je trestné, aby restaurace uváděla na jídelním lístku, že používá čerstvé ryby a přitom používala ryby rozmražené. What a country!
Opravdově čerstvá ryba v restauraci, /cerstva_ryba
Vše, co sníš a nikoli co odneseš
8. února 2006
igastronomieibufetipozdní snídaně
Vše, co sníš a nikoli co odneseš
Samoobslužná restaurace (anglicky all you can eat nebo novodobě buffet) je způsob pohostinství, který vznikl v Americe. Je to výraz pro nabídku neomezeného množství jídel bufetovou formou za jednotnou atraktivní cenu.
Vše, co sníš a nikoli co odneseš, /samoobsluzna_restaurace
Společenství gastronomů
11. srpna 2005
igastronomieiFrancieiČeská republika
Společenství gastronomů
V českém odborném tisku jsem se teprve nedávno dozvěděl, že existuje české společenství gastronomů a francouzské společenství Chaîne des Rôtisseurs.
Společenství gastronomů, /spolecenstvi_gastronomu
Sladkokyselá omáčka agrodolce
4. srpna 2008
igastronomieireceptiomáčkaiFrancie
Sladkokyselá omáčka agrodolce
Agrodolce je italský výraz pro sladkokyselé, se kterým se setkáte na mezinárodních jídelních lístcích. V italské kuchyni je agrodolce také sladkokyselá omáčka, která se podává k pečenému masu a ke grilovaným jídlům.
Sladkokyselá omáčka agrodolce, /agrodolce
Škola či řízek Cordon Bleu
25. června 2008
igastronomieireceptiškolaiFrancie
Škola či řízek Cordon Bleu
Cordon Bleu může mít několik významů. V Americe si pod názvem Cordon Bleu hned každý představí telecí řízek plněný šunkou a sýrem. Cordon Bleu je ale také jedna z nejpopulárnějších francouzských kuchařských škol.
Škola či řízek Cordon Bleu, /cordon_bleu
Ne až tak čínské koláčky štěstí
23. února 2008
igastronomieipřípadová studieiAmerikaičínská restaurace
Ne až tak čínské koláčky štěstí
Koláčky štěstí (anglicky fortune cookies) jsou křehké, duté pečivo vyrobené z mouky, cukru, másla, mléka a vanilky. Jsou v nich zapečené malé papírky s „čínskými moudrostmi“, předpověďmi a někdy i se šťastnými čísly.
Ne až tak čínské koláčky štěstí, /kolacky_stesti
Catering
22. května 2007
igastronomieipřípadová studieibanketicatering
Catering
Podle českých slovníků znamená anglické cater nakupovat, obstarávat potraviny, postarat se o jídlo nebo zábavu, uspokojovat, ukájet, hovět. Catering a banket tedy znamená pořádat banket.
Catering, /catering
Flambování a jeho nevýhody
12. prosince 2005
igastronomieiFrancieiAmerikairecept
Flambování a jeho nevýhody
Pokud víte, co děláte, tak se dá flambovat v zásadě cokoliv. Oblíbené jsou hořící špízy a meče. To ani nevyžaduje velké odborné znalosti a je to spíše líbivá show.
Flambování a jeho nevýhody, /flambovani
Výraz à la na českých lístcích
7. května 2008
igastronomieiČeská republikaiFrancieijídla a jídelní lístkyihistorka
Výraz à la na českých lístcích
Česká kuchyně se od nepaměti vzhlížela ve Francii, a proto není divu, že se na českých jídelních lístcích stále setkáváme s francouzskými výrazy. Při tvorbě názvů jídel je všechno povolené, co není vyloženě zakázané. Nicméně při tvorbě jídelních lístků (pokud se nejedná o francouzskou restauraci nebo francouzskou verzi lístku), se snažte níže uvedeným francouzským výrazům vyhnout.
Výraz à la na českých lístcích, /a_la
Vše o gastronomii
11. srpna 2005
igastronomieihistorieijídla a jídelní lístkyiFrancieiČeská republika
Vše o gastronomii
Gastronom je jakýsi puntičkářský výraz z počátku devatenáctého století, kterým se označovali experti v gastronomii. Praví znalci dobrého jídla se spokojí s názvem gurmán.
Vše o gastronomii, /gastronomie
Potřeby amerických turistů
16. listopadu 2005
iAmerikaigastronomie
Potřeby amerických turistů
U Američanů, kteří navštěvují Českou republiku, se mi moc nechce používat označení turista. Já vím, že nemám asi pravdu, ale turistu si představuji jako někoho s batohem na zádech, obutého do pohorek, který přespává ve stanu nebo v autě.
Potřeby amerických turistů, /americky_turista
Gastronomové
27. března 2008
igastronomieigastronomigurmetigurmánilabužníkisnobihost
Gastronomové
Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Podle mě je to stejná otázka, jako kdo se více zasloužil o gastronomii. Byli to kuchaři, gurmeti, gurmáni, labužníci, snobové nebo sofistikovaní hosté?
Gastronomové, /gastronomove
Úskalí francouzské gastronomie
16. července 2006
ietnické kuchyněigastronomieiFrancie
Úskalí francouzské gastronomie
Moje první zkušenost s Francií byla 18. května 1945, neboli hned po válce. Pracoval jsem tam v několika restauracích a hotelech. Z té doby vím, že čeští kuchaři a číšníci měli díky svým kolegům pracujícím ve Francii před válkou tu nejlepší pověst.
Úskalí francouzské gastronomie, /francouzska_gastronomie
Geniální hoteliér César Ritz
11. srpna 2005
ikdo-kdy-kdeigastronomieiFrancieihistorie
Geniální hoteliér César Ritz
César Ritz byl génius hotelového průmyslu. Moc dobře znal důležitost historie, zásad gastronomie a dobré organizace kuchyně.
Geniální hoteliér César Ritz, /cesar_ritz
Georges Auguste Escoffier
11. srpna 2005
ikdo-kdy-kdeigastronomieiFrancieihistorie
Georges Auguste Escoffier
Escoffier (1847 až 1935) je král kuchařů a kuchař králů, který přišel na svět v ten pravý čas. Narodil se ve Villeneuve-Loubet, ve městě tak malém, že vůbec nebylo uváděno na mapách.
Georges Auguste Escoffier, /auguste_escoffier
Usměvavé americké servírky
16. listopadu 2005
ipřípadová studieiAmerikaigastronomie
Usměvavé americké servírky
Krátce po sametové revoluci jsem v Evropě pracoval v zastoupení americké firmy Blodgett. Vozil jsem do Ameriky na několikadenní školení skupiny techniků z post-komunistických zemí, kteří měli servisovat naše zařízení. Pro všechny tyto techniky (partnery) to bylo zároveň první seznámení s Amerikou a s americkým pohostinstvím.
Usměvavé americké servírky, /americke_servirky