Michael Klíma na téma igastronomieiAmerika25. dubna 2008

Význam slova goodwill

Slovo goodwill znamená v překladu dobrá vůle. Goodwill má však mnoho dalších významů, které se v mnoha případech nedají přesně specifikovat.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/goodwill?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

V byznyse nebo v účetnictví se jako goodwill označují přesně nedefinovatelná aktiva, jako je například vžitý název byznysu samotného, jeho dobrá pověst a know-how. Goodwill v hodnotě některého byznysu může přesáhnout jeho skutečnou inventurní nebo zbytkovou hodnotu.

Goodwill philosophy jsou rady nebo rozhodnutí dělané v dobrém úmyslu. Goodwill je tedy i každá dobrovolná práce dělaná v dobré víře, že někomu tato práce může být k užitku.

Osobně jsem například v Americe v Chicagu několik let pracoval jako dobrovolník pro Goodwill Industries. To je organizace, která sbírá staré upotřebitelné předměty, šatstvo apod., které pak po vyčistění či opravě prodává a výtěžek dále věnuje na charitu.

Do skupiny goodwill patří například i americká dobrovolná organizace, která pomáhá rozvojovým zemím svými službami a radami (Inernational Executive Service Corps). Pro ni jsem rovněž několik let pracoval jako dobrovolník.