Michael Klíma na téma igastronomie5. srpna 2006

Co je nového v českém pohostinství

Já jsem se již někde zmínil, že pohostinství (do kterého spadá i cestovní ruch) se skládá ze dvou základních segmentů a to jsou hoste a ti kteří to pohostinství či cestovní ruch provozují a sice v odhadovaném poměru 96:4.

iZískat odkaz na článekhttps://www.hostovka.cz/novinky_v_pohostinstvi?usp=sharingi Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Ať je ale ten poměr jakýkoliv, tak je jasné, že těch hostů je v každém případě více a také je jasné, že bez těch hostů by nebylo ani pohostinství a ani cestovní ruch.

Častějšími cestami Čechů do zahraničí se stížnosti na české pohostinství množí protože čeští hosté udržovaní po desetiletí v gastronomickém temnu mají konečně možnost srovnání.

Je sice možné, že někomu ta upadající úroveň českého pohostinství leží na srdci, ale mně by o tom někdo musel napřed přesvědčit.

Nemyslím si ale že by někdo měl přesvědčovat mně osobně, protože já jsem prakticky "za vodou", ale zasloužili by si to při nejmenším všichni studenti Hostovky, kterým jak se domnívám ta úroveň českého pohostinství také leží na srdci.

Přikládám vám v abecedním pořádku seznam cen o kterých vím, že se v pohostinství udělují ale za co se udělují to vám nepovím, protože to je nejspíše přísně střežené tajemství.

 • Hoteliér roku
 • Cena Dr. Vladimíra Štětiny
 • Cena Jaroslava Vašaty
 • Cena Magdaleny Dobromily Rettigová
 • Cena za přístup k životnímu prostředí ? vyhlašuje také celosvětově IH & RA
 • Mladý manažer roku

TOP 50 hotelových restaurací? - nejlepší hotelový restaurant členského hotelu NFHR

K tomu by se možná dala přidat i cena za včasný příchod do práce a za to, když při příchodu do práce ten zaměstnanec pozdraví, ale to by těch cen skutečně bylo již trochu moc.

Zajímavější by bylo vědět, jak si někteří recipienti těch cen po několika letech počínají. Někteří Hoteliéři roku byli totiž ze své funkce odvoláni pro špatné hospodaření.

Přikládám vám ale také seznam profesních organizací a asociací které by na úrovni českého pohostinství či cestovním ruchu měly mít zájem už jen proto, že se to v názvu toho seznamu uvádí.

Předem ale upozorňuji, že tento seznam je neúplný. Možná, že je jich více nebo naopak že některé již zanikly.

Profesní a zájmové organizace

 • Asociace bazén a saun
 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • Asociace číšníků
 • Asociace kuchařů a cukrářů ČR
 • Asociace muzeí a galerií ČR
 • Asociace národních turistických centrál
 • Asociace podnikatelů v cestovním ruchu na Beskydsku
 • Asociace pracovníků v regeneraci
 • Asociace prádelen a čistíren
 • Asociace provozovatelů stravenkových systémů
 • Asociace průvodců ČR
 • Asociace sommeliérů ČR
 • Asociace turistických informačních center ČR
 • Asociace výběrových cestovních kanceláří
 • Autoklub České republiky
 • Cech českých vinařů
 • Česká asociace barmanů
 • Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu
 • Česká expediční společnost
 • Česká golfová federace
 • Česká hostelová asociace
 • České dědictví UNESCO
 • Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • Evropské centrum pro eko-agroturistiku, pobočka ČR
 • Folklorní sdružení České republiky
 • HO.RE.KA ČR - Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu
 • Hospodářské komory
 • Jihočeská centrála cestovního ruchu
 • Kempy a chatové osady, živnostenské společenstvo
 • Klub českých turistů
 • Mezinárodní organizace přátel piva
 • NFHR ČR - Národní federace hotelů a restaurací ČR
 • Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
 • Pražská asociace kongresové turistiky
 • Sdružení automobilových dopravců Česmad bohemia
 • Sdružení cestovního ruchu Tichomořské Asie - sekce pro Českou a Slovenskou republiku
 • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Sdružení lázeňských míst
 • Sdružení průvodců České republiky
 • Společenství autodopravců Čech a Moravy
 • Společenství provozovatelů pohostinských živností Praha
 • Společenstvo cukrářů ČR
 • Svaz léčebných lázní
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Svaz moravských vinařů
 • Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice
 • Svaz pražských průvodců - sloučením zrušeno
 • Svaz provozovatelů lanovek a vleků
 • Unie cestovního ruchu
 • Unie naturistů Čech a Moravy
 • Ústřední automotoklub

Já se obávám, že průměrný český host to ani neví kolik těch organizací se o jeho blaho stará nebo kolik se jich na něm živí, ale jako studenti Hostovky byste měli vědět že něco se pro to zlepšení a snížení počtu těch organizací přeci jenom dělá.

Měli byste například vědět, že se připravuje sloučení dvou největších ze všech těch organizací které se pohostinstvím zabývají a sice NFHR ČR (Národní federace hotelů a restaurací) a HO.RE.KA.ČR.

Vás jako studenty Hostovky to asi moc nezajímá, i když by mělo, ale mně jen tak ze zvědavosti bude zajímat kdo po tom spojení bude "u válu" a jestli se něco změní. No, necháme se překvapit jestli se o to tajemství ta nová organizace se svými hosty podělí.